عنوان خدمت کلان (شناسه خدمت) عنوان زیر خدمت (شناسه زیر خدمت) نحوه ارائه زیر خدمت راهنمایی استفاده از زیر خدمت اطلاعات تکمیلی زیر خدمت (شناسنامه زیر خدمت) لینک صفحه دریافت خدمت FAQ SLA شماره تماس و نام واحد پاسخگویی زیر خدمت
سند راهبردی توسعه سرمایه گذاری استان   غیرحضوری به ستون بعد مراجعه شود جزء خدمات شناسه دار نیست و توسط استانداری هرمزگان الکترونیکی گردیده است لینک سوالات متداول   دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال 07633610571
ارائه خدمات ثبت نام گروه های مردمی خدمت رسان استان   غیرحضوری به ستون بعد مراجعه شود جزء خدمات شناسه دار نیست و توسط استانداری هرمزگان الکترونیکی گردیده است لینک سوالات متداول   حوزه استاندار 07633610500
ثبت نام نیروی امریه استانداری و واحدهای تابعه   غیرحضوری به ستون بعد مراجعه شود جزء خدمات شناسه دار نیست و توسط استانداری هرمزگان الکترونیکی گردیده است لینک سوالات متداول   اداری و مالی 07633610469
ارائه رسیدگی به شکایات مردمی   غیرحضوری به ستون بعد مراجعه شود جزء خدمات شناسه دار نیست و توسط استانداری هرمزگان الکترونیکی گردیده است لینک سوالات متداول   دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی 07633610564
ارائه درخواست ملافات با استاندار و معاونین   غیرحضوری به ستون بعد مراجعه شود جزء خدمات شناسه دار نیست و توسط استانداری هرمزگان الکترونیکی گردیده است لینک سوالات متداول   حوزه استاندار و روابط عمومی 07633610498-9
ارائه خدمات تشکل های مردم نهاد   غیرحضوری به ستون بعد مراجعه شود جزء خدمات شناسه دار نیست و توسط استانداری هرمزگان الکترونیکی گردیده است لینک سوالات متداول   دفتر امور اجتماعی و فرهنگی 07633610581
ارائه خدمات متقاضیان اشتغال به کار استان   غیرحضوری به ستون بعد مراجعه شود جزء خدمات شناسه دار نیست و توسط استانداری هرمزگان الکترونیکی گردیده است لینک سوالات متداول   07633610489 دفتر برنامه ریزی،بودجه و تحول اداری
ارائه خدمات آموزشی در استان (18052172000) آموزش دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستا (18052172101) غیرحضوری به ستون بعد مراجعه شود لینک لینک سوالات متداول   دفتر امور روستایی و شوراها 07633610567
ارائه خدمات آموزشی در استان (18052172000) آموزش شهرداران و شوراها با هدف آشنایی با آیین نامه ها و دستور العمل ها (18052172100) غیرحضوری به ستون بعد مراجعه شود لینک لینک سوالات متداول   دفتر امور شهری و شوراها 07633613207
ارائه خدمات آموزشی در استان (18052172000) آموزش مدیریت بحران ویژه تشکل های مردمی، نهاد های غیر دولتی و نیرو های بسیج و داوطلب مردمی در استان (18052172102) غیرحضوری به ستون بعد مراجعه شود لینک لینک سوالات متداول   اداره کل مدیریت بحران 07633610654
ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (12012154000) ابطال مدارک و لغو پناهندگی اتباع خارجی متخلف (12012154115) حضوری به ستون بعد مراجعه شود لینک   سوالات متداول توافقنامه اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی 07633682502
ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (12012154000) ابطال مدرک متوفیان اتباع خارجی (10032154109) غیرحضوری به ستون بعد مراجعه شود لینک لینک سوالات متداول توافقنامه اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی 07633682502
مدیریت شهرداری ها و شوراها در استان (10012162000) ابلاغ دستورالعمل های عمرانی،خدماتی،اعتباری،مالی و اداری در راستای ماموریت های شهرداران و شوراها در استان (10012162108) غیرحضوری به ستون بعد مراجعه شود لینک لینک سوالات متداول   دفتر امور شهری و شوراها 07633613207
راهبری طرح های فنی و عمرانی استان (13042161000) ابلاغ مصوبات کمیسیون ماده 99 قانون شهرداریها در استان (15022161104) غیرحضوری به ستون بعد مراجعه شود لینک لینک سوالات متداول   دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک 07633613212
مدیریت دهیاری ها و شورا ها در استان (10012163000) اجرای طرح های هادی و عمرانی در روستا ها (13042163104) حضوری به ستون بعد مراجعه شود لینک   سوالات متداول   دفتر امور روستایی و شوراها 07633610567
برگزاری انتخابات در استان (10062157000) اخذ رای و احراز هویت رای دهندگان در استان (10062157101) حضوری به ستون بعد مراجعه شود لینک   سوالات متداول توافقنامه اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری 07633610435
مدیریت تحصیلی - دانشگاهی مناطق محروم استانهای خاص (18042175000) ارائه پیشنهاد تخصیص سهمیه مناطق محروم به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ) 18042175101( غیرحضوری به ستون بعد مراجعه شود لینک لینک سوالات متداول   دفتر برنامه ریزی ، بودجه و تحول اداری 07633610489
خدمات امور مدیریت بحران در استان (10012164000) ارائه گزارش مخاطرات و خسارات ناشی از وقوع حوادث غیرمترقبه (10012164103) غیرحضوری به ستون بعد مراجعه شود لینک لینک سوالات متداول   اداره کل مدیریت بحران 07633610654
بازرسی و ارزیابی عملکرد نهادها و مدیران سطح استان‌ها (10012168000) ارزیابی عملکرد شورای شهر و روستا (10012168104) غیرحضوری به ستون بعد مراجعه شود لینک لینک سوالات متداول   دفتر امور شهری و شوراها 07633613207
بازرسی و ارزیابی عملکرد نهادها و مدیران سطح استان‌ها (10012168000) ارزیابی عملکرد شهرداریها و دهیاریها (10012168105) غیرحضوری به ستون بعد مراجعه شود لینک لینک سوالات متداول 4-8 دفتر امور شهری و شوراها 07633613207
بازرسی و ارزیابی عملکرد نهادها و مدیران سطح استان‌ها (10012168000) ارزیابی عملکرد مدیران دستگاههای اجرایی استان (10032168100) حضوری به ستون بعد مراجعه شود لینک   سوالات متداول   دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی 07633610564
ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (12012154000) اعطای تابعیت جمهوری اسلامی ایران در استان (10012154102) حضوری به ستون بعد مراجعه شود لینک   سوالات متداول توافقنامه اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی 07633682502
برگزاری انتخابات در استان (10062157000) اعلام نتایج انتخابات در استان (10062157102) حضوری به ستون بعد مراجعه شود لینک   سوالات متداول توافقنامه اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری 07633610435
خدمات حمایت از بانوان و خانواده در استان (19042159000) برگزاری کارگاه های آموزشی در جهت ارتقای توان افزایی زنان و خانواده استان حضوری به ستون بعد مراجعه شود لینک   سوالات متداول   دفتر امور زنان و خانواده 07633756062
خدمات حمایت از بانوان و خانواده در استان (19042159000) برگزاری کارگاه های آموزشی در جهت ارتقای توان افزایی زنان و خانواده استان حضوری به ستون بعد مراجعه شود لینک   سوالات متداول   دفتر امور زنان و خانواده 07633756062
پاسخ به استعلامات حوزه استان (10032170000) پاسخ به استعلام صلاحیت اخلاقی، سیاسی و اعتقادی فرمانداران، شهرداران، دهیاران و مدیران ستادی استان حضوری به ستون بعد مراجعه شود لینک   سوالات متداول   دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی 07633610564
پاسخ به استعلامات حوزه استان (10032170000) پاسخ به استعلامات وارائه گزارش به گروههای بازرسی و نهادهای قانونی کشور در خصوص موضوعات استان حضوری به ستون بعد مراجعه شود لینک 4-6 سوالات متداول 4-8 دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی 07633610564
خدمات امور مدیریت بحران در استان (10012164000) پرداخت خسارات ناشی از حوادت غیرمترقبه و بحران های استان غیرحضوری به ستون بعد مراجعه شود لینک   سوالات متداول 4-8 اداره کل مدیریت بحران 07633610654
مدیریت شهرداری ها و شوراها در استان (10012162000) تامین تجهیزات و ماشین آلات شهرداری‌ها حضوری به ستون بعد مراجعه شود لینک   سوالات متداول 4-8 دفتر امور شهری و شوراها 07633613207
مدیریت دهیاری ها و شورا ها در استان (10012163000) تامین و تجهیز ماشین آلات دهیاری ها (10032163101) حضوری به ستون بعد مراجعه شود لینک   سوالات متداول   دفتر امور شهری و شوراها 07633613207
ارائه خدمات شهری به شهروندان   غیر حضوری به ستون بعد مراجعه شود جزء خدمات شناسنامه دار نیست و توسط استانداری هرمزگان الکترونیکی گردیده است لینک سوالات متداول   دفتر بازرسی، مدیریت غملکرد و امور حقوقی 07633610564

 

6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0