ثبت نام نیروی امریه پس از اعلام سهمیه بندی سال 1402 فعال می گردد.

 

screenshot 2023-05-15 at 11-00-13 ثبت نام نیروی امریه.png


 

6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0