ثبت نام گروههای مردمی خدمت رسان استان هرمزگان
  اطلاعات گروه
  نام گروه
  
  نوع گروه
  جهادیمراکز نیکوکاری و خیریهسازمان مردم نهادهیئت هامساجدبهزیستیهلال احمربسیج سازندگیفعال اجتماعی
  سایر
  
  زیر مجموعه کدام نهاد هستید؟
  
  سایر
  
  محل ثبت گروه
  
  استان    شهرستان  
  آدرس دقیق  
  محل فعالیت گروه
  
  استان هرمزگان-شهرستان:    بخش:  
  روستا :    محله :  
  تعداد اعضای گروه :      
  مدت فعالیت گروه در استان هرمزگان:  
  نام معتمد محل فعالیت
  
  دهیار :    شورا :  
  امام جماعت :      
  مشخصات مسئول گروه
  
  نام و نام خانوادگی :    کد ملی :  
  شماره تماس :    مدرک تحصیلی :  
  رشته تحصیلی :      
  آدرس شبکه های اجتماعی
  
  کانال :    پیج :  
  سایت :      
  زمینه های فعالیت :
  آبرسانی ساخت یا تعمیرخانهساخت مدرسهساخت مسجدساخت خانه عالمساخت سرویس بهداشتیپروژه های عام المنفعه
  بهداشت درمان و سلامت :
  غربالگری عمومی  آموزش بهداشت  ویزیت عمومیدندانپزشکیویزیت تخصصی
  نوع تخصص :
  فرهنگی و اجتماعی :
  آسیب های اجتماعیازدواج آسانفرهنگسازیمشاوره در حوزه خانوادهاعزام مبلغ و کار تبلیغی
  علمی و آموزشی :
  عدالت آموزشی  کلاس های علمی  مشاوره تحصیلی  کلاس های مهارتی  برگزاری کلاس های کنکور
  مطالبه گری :
  پیگیری وضعیت روستا  انعکاس رسانه ای مشکلات
  اقتصادی :
  اشتغالزایی کلان  مشاغل خانگی  آموزش
  گزارش آخرین اردوی جهادی
  نوع اردو :  عمرانی  بهداشتی  فرهنگی و اجتماعی  علمی و آموزشی  مطالبه گری اقتصادی
  
  مکان برگزاری :    زمان برگزاری :  
  مدت اردو :    تعداد نفرات حاضر در اردو :  
  افراد متخصص در اردو :    تخصص :  
  نهاد هماهنگ کننده در استان
  
  نام و نام خانوادگی رابط نهاد:    شماره تماس :  
  رابط مستقر در منطقه :    شماره تماس :  
  پروژه های برنامه ریزی شده
  
  تجهیزات فراهم شده برای اردو :    نیازمندیها جهت برگزاری اردو :  
  سابقه حضور در منطقه :    بیان سابقه :  
  میزان اعتبار فراهم شده برای برگزاری اردو
  
  میزان کمک نهاد ها :    میزان کمک خیرین :  
  میزان آورده گروه :    جمع کل :  
  نحوه جمع آوری اطلاعات در منطقه
  
  میزان شناخت نسبت به مسائل و مشکلات منطقه :  
  میزان مشارکت مردم در برگزاری اردو :  
  میزان ارتباط با گروههای جهادی مستقر در منطقه :  
  ارسال

 

6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0