بانک اطلاعاتی متقاضیان اشتغال
  نام :  
  نام خانوادگی :  
  جنسیت :  
  کد ملی :  
  سال تولد :  
  شماره همراه :  
  مدرک تحصیلی :  
  رشته تحصیلی :  
  محل تحصیل :  
  تاریخ فارغ التحصیلی :  
  سکونت :    (شرایط بومی بودن: 1-متولد استان 2- ساکن با سابقه سکونت حداقل ده سال متوالی در استان)
  سابقه کار :  
  نوع مهارت :  
  مدت بیکاری :  
  دریافت بیمه بیکاری :  
  در صورت دریافت بیمه بیکاری مدت آنرا به ماه ذکر فرمایید:  
  وضعیت خدمت :  
  آدرس :  
  تصویر امنیتی :  
لطفا کد امنیتی را وارد نمایید.
...
 
  ارسال

 

6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0