نجمه زاهری 
مدیر هسته گزینش

 پست الکترونیک دفتر: gozinesh@hormozgan.ir

شماره تلفن دفتر: 33610573

 


هسته گزینش

1-اداره امور اجرایی و هماهنگی امور واحدهای هسته گزینش طبق دستورالعمل های هیأت مرکزی و هیأت عالی گزینش

2-اجرای کلیه مصوبات هسته گزینش ، هیأت مرکزی و هیأت عالی گزینش

3-صدور احکام انتصاب کارکنان ، پس از بررسی تأئید هسته گزینش

4- ارتباط و هماهنگی لازم با دستگاه متبوع جهت اخذ امکانات مورد نیاز هسته اعم از پرسنل ، فضای کار ، وسایل نقلیه و ... جهت انجام صحیح وظایف محوله

5-پیشنهاد بودجه مورد نیاز هسته به بالاترین مقام دستگاه و پیگیری تا حصول نتیجه

6- پیشنهاد نمودار تشکیلاتی مورد نیاز هسته به هیأت مرکزی گزینش پیگیری تا مرحله تصویب نهائی

7- انجام مکاتبات لازم با هیأت مرکزی ، سازمان مربوطه و واحدهای تابعه و داوطلبان جهت ابلاغ مصوبات و آراء گزینشی و پیگیری امور جاری

8-پیگیری نیازهای هسته نسبت به امکانات و نیروی انسانی در موارد استثنایی پیش بینی نشده یک ماه قبل از شروع امر گزینش به بالاترین مقام دستگاه

9- نظارت بر اجرای دقیق گزینش مشمولین تبصره 2 ماده 2 قانون گزینش (اعزام به ماموریت ثابت خارج از کشور ، ماموریت یا انتقال به دستگاه دیگر در مشاغل حساس ، بورسیه شدن ، داوطلبان مرکز آموزش عالی وابسته به دستگاهها)

10- تدوین گزارش از عملکرد هسته و ارائه به هیات مرکزی و بالاترین مقام دستگاه

11- برنامه ریزی و پیگیری جهت تشکیل منظم جلسات هسته گزینش

12- انجام اقدامات لازم جهت شرکت کارکنان هسته در برنامه های آموزشی مصوب

13- نظارت در اجرای امور رایانه ای در هسته طبق مصوبات هیات مرکزی و هیات عالی گزینش

14- انجام کلیه امور پشتیبانی ، اداری ، روابط عمومی ، تدارکات و......هسته گزینش

15- انجام کلیه اقدامات اجرایی مربوط به رسیدگی به شکایات داوطلبان در مرحله اول تجدید نظر

16- پیگیری جهت رعایت زمان بندی فرآیند گزینش داوطلبان

17- شرکت در جلسات شورای مدیران اداره متبوع

18- برنامه ریزی جهت شرکت نماینده هسته در مصاحبه های تخصصی دستگاه

 لیسانس مدیریت بازرگانی دانشگاه هرمزگان

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور قشم

دانشجوی دوره دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد واحد کرمان

1- رئیس اداره امور اداری و رفاه از سال ۱۴۰۱ تا  ۱۴۰۳

2- کارشناس آمار و اطلاعات از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰

3- مصاحبه‌گر گزینش از سال ۱۳۹۶ تاکنون

4- مدرس دانشگاه در حوزه مدیریت از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹

5- مدیر داخلی شرکت آزما گستر هرمز از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳

6-  مدیر داخلی مجتمع آموزشی دانا  سال ۱۳۹۴

7- مدیر گزینش استانداری هرمزگان سال1403

 


 

6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0