توافق نامه سطح خدمات:

١- فرم های الکترونیکی ارتباطی در صفحه اصلی وب سایت و دربخش میز الکترونیکی موجود بوده و می توانید با مراجعه به این قسمت، فرمهای مذکور را تکمیل وارسال فرمایید.

٢- به محض ثبت درخواست، سعی می گردد در کوتاهترین زمان ممکن درخواست بررسی،نتیجه را به متقاضی اعلام و در صورت لزوم درخواست مراجعه حضوری گردد.

٣- وب سایت استاندرای هرمزگان به صورت تمام وقت در دسترس بوده و در صورت بروز هر گونه اشکال و نقص فنی،به متقاضیان اطلاع رسانی می گردد.

۴- اطلاعات خصوصی تکمیل کنندگان فرمهای الکترونیکی، محرمانه تلقی و در اختیار عموم قرار نمی گیر د.


 

6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0