مدیر کل
شماره تلفن دفتر: 33610581
 

امور اجتماعی و فرهنگی

1- برنامه‌ریزی در راستای شناسایی خصوصیات فرهنگی و اجتماعی استان و ارتقاء سطح شاخص‌های مربوطه.

2- نظارت بر اجرای قوانین، مصوبات دولت، مصوبات شورای اجتماعی کشور و سایر دستورالعملهای ارسالی از سوی وزارت کشور در زمینه‌ امور اجتماعی و فرهنگی استان.

3- برنامه‌ریزی به منظور اتخاذ تصمیمات کاربردی برای کنترل انحرافات، پیشگیری و کاهش ناهنجاریهای اجتماعی از طریق کارگروه‌ فرهنگی- اجتماعی و ستاد فرهنگی- اجتماعی مدیریت و ساماندهی آسیب‌های اجتماعی استان.

4- نظارت بر انجام امور دبیرخانه‌ای کارگروه ‌اجتماعی استان و سایر دبیرخانه‌های مرتبط.

5- برنامه‌ریزی به منظور افزایش مشارکت اقشار مختلف مردم در فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و عام‌المنفعه با استفاده از نظرات صاحب‌نظران و اشخاص مؤثر در حوزه اجتماعی و فرهنگی.

6- برنامه‌ریزی برای اجرای سیاست‌های اجتماعی دولت با مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد در سطح استان.

7- برنامه‌ریزی در راستای ساده‌سازی و تسهیل روند صدور پروانه فعالیت برای سازمان‌های مردم‌نهاد.

8- برنامه‌ریزی به منظور توانمندسازی سازمانهای مردم‌نهاد استان و تبیین نقش و جایگاه آنها در جامعه، مطابق با قوانین و مقررات با همکاری فرمانداران و واحدهای استانی دستگاه‌های ذیربط.

9- برنامه‌ریزی برای تدوین برنامه عملیاتی سالانه کارگروه تخصصی اجتماعی و فرهنگی استان در راستای جهت‌دهی به برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی و کاهش موازی‌کاری در بین دستگاه‌ها و نظارت بر نحوه اجرای آن.

10- نظارت مستمر بر فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد وفق قوانین و مقررات با همکاری واحدهای استانی سازمان‌های ذیربط و فرمانداران.

11- نظارت بر نحوه رسیدگی به‌ گزارش‌ها و درخواست‌ها و شکایت‌های واصله ‌مربوط به ‌سازمان‌های مردم‌نهاد با همکاری مراجع قانونی.

12- برنامه‌ریزی به منظورارتقاء امنیت اجتماعی، فرهنگ عفاف و حجاب، صیانت ازحقوق شهروندی و رضایت عمومی، ارتقاء فرهنگ قانونمداری، با تأکید بر باورها و ارزشهای دینی، قومی و محلی.

13- انجام هماهنگی لازم با دستگاهها و نهادهای فرهنگی متولی به منظور پیشگیری آسیب‌های اجتماعی استان.

14- برنامه‌ریزی برای ارتقاء نشاط اجتماعی، رضایت عمومی و سرمایه اجتماعی از طریق دستگاههای اجرایی و سازمان های مردم‌نهاد در سطح استان.

15- برنامه‌ریزی در جهت غنی سازی اوقات فراغت اقشار مختلف به ویژه‌ جوانان و نوجوانان و نظارت بر اقدامات واحدهای استانی دستگاه‌های متولی.

16- بستر سازی و فراهم آوردن زمینه های لازم برای پرورش نیروی جایگزین با تأکید بر مواردی از قبیل انتقال تجربیات، ارایه آموزشهای لازم و مشارکت دادن در انجام امور، ‌تفویض اختیار.

17- شرکت در گردهمایی ها، جلسات داخل و خارج از استان و دوره های آموزشی مرتبط.

18- ارائه خط مشی و سازماندهی فعالیتهای دفتر، هدایت، هماهنگی، نظارت و ارزیابی عملکرد کارکنان تحت سرپرستی.

شرح وظایف تشکل های مردم نهاد
• پیگیری برای شناسایی زمینه های مشارکت مردم در موضوعات اجتماعی و بررسی راهکارهای مناسب جهت افزایش آن در استان
• هماهنگی و پیگیری امور مربوط به سازمان ها و مؤسسات رفاهی، خیریه و عام المنفعه استان
• پیگیری در خصوص بررسی عوامل مؤثر در اجرای برنامه های اجتماعی و به کارگیری آنها از طریق تشکلهای مردم نهاد
• هماهنگی برای انجام امور مربوط به تقویت و توانمندسازی تشکل های مردم نهاد و نظارت مستمر بر فعالیت آنها
• هماهنگی و نظارت بر امر صدور پروانه فعالیت برای تشکل های مردم نهاد و انجام بررسی های لازم
• درخصوص صلاحیت هیات مؤسس و دیگر ارکان سازمان در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه با همکاری واحدهای استانی سازمان های ذی ربط
• مطالعه و بررسی پیشنهادها در زمینه برنامه های مؤثر به منظور ارتقاء نشاط اجتماعی، رضایت عمومی و سرمایه اجتماعی از طریق دستگاه های اجرایی و تشکل های مردم نهاد در سطح استان
• پیگیری و هماهنگی برای ارائه تسهیلات لازم به واحدهای استانی دستگاه های متولی برای جلب مشارکت در امور اجتماعی و فرهنگی و ارتقاء کیفی تشکل های مردم نهاد در چارچوب قوانین و مقررات مربوط
• هماهنگی و نظارت بر اجرای سیاست های اجتماعی دولت از طریق تشکل های مردم نهاد
• نظارت و رسیدگی به گزارشات و شکایات واصله مربوط به تشکل های مردم نهاد و ارائه نظرات به مقام مافوق
• جمع بندی و تحلیل گزارش عملکرد واحدهای ستادی و فرمانداری ها در ارتباط با حوزه فعالیت امور اجتماعی و تشکل های مردم نهاد
• نظارت بر انجام امور مربوط به سازمان های مردم نهاد و تشکیل جلسات مربوطه و پیگیری مصوبات
• برنامه ریزی در خصوص آموزش و توانمندسازی تشکل های مردم نهاد استان
• انجام امور مربوط به دبیرخانه تشکل های مردم نهاد
• بررسی قوانین و مقررات، گزارش ها و شرکت در جلسات همایش ها و دوره های آموزشی مرتبط


 

6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0