افتخاری دیگر برای شهرستان پارسیان با اعلام خبر وزارت کشور و استانداری هرمزگان

تاریخ ایجاد :
 ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 

پس از انتخاب دو شهردار از شهرستان پارسيان بین ۹ شهردار برتر استان هرمزگان صورت گرفت

تاریخ ایجاد :
 ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ 

فرماندار شهرستان پارسیان،طی پیامی کسب عنوان برتری شهرداری های پارسيان و کوشکنار در بین ۴۸ شهرداری استان هرمزگان را تبریک گفت.

   

اصغر هاشمی : فرماندار پارسیان ارتباط با فرماندار

   

6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0