شماره تلفن دفتر: 33610571

پست الکترونیک دفتر: Sarmaye@hormozgan.ir 

 


دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری

1. برنامه ریزی و انجام هماهنگی های لازم جهت برگزاری نشست های منطقه ای استان با استان های کشور های همسایه، با رویکرد اقتصادی و بازرگانی و توسعه منطقه ای با هماهنگی سایر واحدها و دستگاههای ذیربط در راستای اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مربوط.

2. برنامه ریزی و انجام هماهنگی های لازم جهت برگزاری همایش های اقتصادی در امورسرمایه گذاری، اشتغال، تولید و بهره وری از طریق دستگاههای اجرایی ذیربط در قالب اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مربوط.

3. پیگیری مسائل و مشکلات مربوط به سرمایه گذاران از طریق سایر سازمان ها.

4. شناسایی تنگناهای موجود در فرایند سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاران، به خصوص در مناطق محروم با همکاری دستگاههای اجرایی.

5. نظارت بر روند سرمایه گذاری خارجی با همکاری اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان.

6. ایجاد هماهنگی های لازم با دستگاه های ذیربط در زمینه تشکیل نمایشگاه های برون مرزی با رویکرد جذب سرمایه گذاری خارجی.

7. انجام هماهنگی های لازم بین واحدهای خدمات رسان سرمایه گذاری و دستگاههای ذیربط استان.

8. نظارت بر نحوه پرداخت تسهیلات توسط بانک های عامل به سرمایه گذاران و واحدهای تولیدی در سطح استان در راستای قوانین و مقررات مربوط.

9. تسهیل در ایجاد پنجره واحد سرمایه گذاری و وحدت رویه در ارائه خدمات و پردازش آمار و اطلاعات در استان.

10. هماهنگی در امر صدور مجوزهای مورد نیاز سرمایه گذاران در استان.

11. هماهنگی در مطالعه، بررسی و پیگیری اظهار نظر در خصوص وضعیت تولید و اشتغال واحدهای دارای وضعیت بحرانی و انعکاس آن به دستگاههای ذیربط.

12. همکاری برای تنظیم پیش نویس طرح ها، نامه ها و دستورالعمل ها در خصوص وضعیت تولید و اشتغال واحدهای تولیدی و واحدهای دارای وضعیت بحرانی در استان.

13. اخذ و بررسی گزارش های تحلیلی از وضعیت بازار کار( اشتغال، تولید وبهره وری) براساس گزارشات مدون ملی و سازمان برنامه و بودجه استان و ارائه پیشنهادات لازم به شوراها و کمیسیون های ذیربط در استان.

14. نظارت بر نحوه اجرای مصوبات کارگروه تخصصی اشتغال استان و ارائه پیشنهادات در راستای رفع مشکلات اجرایی و پیگیری مصوبات آن.

15. همانگی با واحدهای استانی دستگاههای اجرایی ذیربط جهت تشکیل شورای هماهنگی بانک های استان و بررسی و نظارت بر عملکرد آنها در بحث تسهیلات.

16. هماهنگی و پیگیری مصوبات شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی در سطح استان.

17. نظارت بر اجرای مصوبات و آیین نامه های اجرایی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.


 

6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0