مدیرکل

پست الکترونیک: Eghtesadi@hormozgan.ir 

شماره تلفن دفتر: 33610510

 


دفتر هماهنگی امور اقتصادی

1. بررسی و مطالعه در امور تولید و ارائه پیشنهادات لازم در جهت رفع مشکلات و بهبود وضعیت اقتصادی در استان براساس اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مربوط.

2. انجام هماهنگی های لازم به منظور تشکیل و مدیریت بازارچه های مرزی در استان براساس ضوابط و مقررات مربوطه و نظارت و ارزیابی عملکرد آن ها با همکاری سایر واحدها و دستگاههای ذیربط براساس اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مربوط.

3. پیگیری مسائل و مشکلات اقتصادی مرتبط با بازارچه های مرزی و تعاونی های مرزنشین.

4. نظارت و پیگیری امور مربوط به گندم، آرد و نان و هماهنگی جهت ابلاغ دستورات و اجرایی شدن تصمیمات ملی در حوزه مذکور.

5. ساماندهی و هماهنگی دستگاه های اجرایی ذیربط جهت اجرای مصوبات ستاد هدفمندی یارانه ها.

6. ارزیابی وضعیت پیشرفت پروژه های مهم اقتصادی بخش خصوصی در استان و پیگیری لازم برای رفع مشکلات و موانع احتمالی آنان.

7. هماهنگی و نظارت بر فرآیند تهیه و توزیع کالا و مایحتاج عمومی و رسیدگی به امور مرتبط به تنظیم بازار کالا و خدمات استان.

8. انجام هماهنگی های لازم در خصوص پیگیری مشکلات بخش صنعت و معدن استان، شهرک های صنعتی و خوشه های صنعتی و ارائه پیشنهادات در راستای رفع مشکلات به دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان.

9. اعمال کنترل لازم و بررسی مسایل و مشکلات مرتبط با زنجیره های تامین و توزیع کالا و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی.

10. ارائه نظرات و پیشنهادات جهت بهبود وضعیت و پیشرفت فعالیت های اقتصادی و تجاری، مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی و سایر دستگاههای اقتصادی مرتبط براساس اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مربوط.

11. هماهنگی و بررسی عملکرد بانک های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری و بیمه های دولتی دارای مجوز.

12. پیگیری مسایل مربوط به ارتقا سطح معیشت مرزنشینان با همکاری سایر واحدها و دستگاه های ذیربط استان.

13. هماهنگی و همکاری با واحدهای استانی دستگاههای اجرایی در بخش های مختلف  اقتصادی( صنعت و معدن، کشاورزی، خدماتی و منابع طبیعی استان).

14. هدایت و راهبری امور مربوط به توسعه مناطق مختلف استان، از جمله اخذ آمار و اطلاعات لازم و طرح موضوعات در کمیسیون ها، شوراها و ستادها و کمیته های ذیربط جهت همکاری و هماهنگی دستگا های اجرایی و ارائه تحلیلهای لازم به مسئولین ذیربط.

15. شرکت در جلسات مربوط به امور اقتصادی و توسعه منطقه ای( کمیسیون ها، شوراها، ستادها، کارگروه ها و کمیته ها و زیر مجموعه های آنان).

16. نظارت و هماهنگی فعالیت های دستگاههای اجرایی مسئول در امر صادرات به منظور تحقق اهداف و تکالیف مرتبط مندرج در سند راهبرد ملی نوسعه صادرات غیر نفتی کشور، سند توسعه استان و سایر سیاست های کلان اقتصادی.

17. ایجاد هماهنگی بین دستگاههای مسئول در امر صادرات به منظور فراهم نمودن تسهیلات لازم برای توسعه صادرات خدمات بویژه خدمات فنی و مهندسی و ترانزیت کالا از استان.

18. هماهنگی به منظور تدوین و اجرای برنامه های حمایتی، هدایتی، فنی و زیر بنایی بخش صادرات استان در راستای اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مربوط.

19. پیگیری برنامه های مربوط به توسعه صادرات استان در چارچوب سیاست های ابلاغی.

20. شناسایی و پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی- صنعتی.

21. پیگیری و نظارت برنامه ی راهبردی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در مبادلات مرزی(مناطق آزاد و ویژه، بازارچه های مرزی، اسکله های خاص)


 

6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0