مدیر کل

 پست الکترونیک دفتر: Terafic@hormozgan.ir

شماره تلفن دفتر: 33613212

 


دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک

1-تهیه و پیگیری تصویب طرح‏های هادی شهرهای زیر 25 هزار نفر و تغییرات بعدی آنها و نظارت بر اجرای آنها.

2-انجام وظایف مرتبط با کمیسیون بررسی مغایرت‏های طرح‏های هادی شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت.

3-نظارت عالیه بر روند اجرای تهیه طرحهای جامع و تفصیلی و طرحهای توسعه شهری.

4-عضویت و شرکت در جلسات کمیسیون ماده 5

5-انجام امور محوله در اجرای بندهای ب و ﻫ ماده 28 قانون برگزاری مناقصات موضوع ترک تشریفات مناقصات دستگاه‏های اجرایی که دارای اعتبارات استانی می‏باشند.

6-انجام امور دبیرخانه‏ای هیأت رسیدگی به شکایات قانونی برگزاری مناقصات در استان.

7-ایجاد هماهنگی و همکاری بین دستگاه‏های اجرایی استان و عوامل اجرایی در جهت پیشبرد عملیات عمرانی و بررسی اختلافات میان آنها در چارچوب وظایف شورای فنی استان و تصمیم‏گیری در این خصوص.

8-نظارت عالیه بر تهیه و تعیین محدوده و حریم شهرها و محدوده روستاها.

9-نظارت عالیه بر شهرداری‏ها و دهیاری‏های استان در اجرای طرح و پروژه‏های شهرسازی، عمرانی و تفکیک اراضی و ارایه راهنمایی‏های لازم در مطابقت کامل با طرح‏های مصوب شهری و روستایی.

10-نظارت فنی بر اجرای طرح‏های عمرانی و فنی استان و ارایه گزارش لازم به دبیرخانه شورای فنی و دبیرخانه شورای برنامه‏ریزی و توسعه استان.

11-مطالعه و بررسی به منظور بدست آوردن حد مطلوب فضای سبز در مناطق مورد عمل با در نظر گرفتن موقعیت و شرایط اقلیمی منطقه.

12-همکاری در ارسال دستورالعمل‏های قانونی و فنی مربوط به فضای سبز و ارایه آن به شهرداری‏ها و دهیاری‏ها برای اجرا.

13-نظارت عالیه و اظهار نظر در مورد واگذاری توافقات پیرامون املاک و اراضی شهری و اعمال ماده 101 قانون شهرداری‏ها.

14-نظارت و پیگیری لازم بر دستگاه‏های اجرایی در زمینه تأمین و استفاده از مصالح استاندارد در قالب مصوبات شورای فنی استان.

15-هماهنگی بین دستگاه‏های اجرایی استان در انجام امور محوله در حوزه خدمات روبنایی از قبیل آب، برق، فاضلاب، گاز و مخابرات در صورت نیاز.

16-همکاری در تهیه ضوابط و معیارهای فنی و نظارت بر تطبیق موازین در اجرای پروژه‏های عمرانی در چارچوب مصوبات شورای فنی استان.

17-ریاست کمیته‏های چهارگانه شورای فنی استان و انجام امور محوله.

18-نظارت عالیه بر اجرای برنامه‏های عمرانی(احداث، مرمت، نگهداری و بهره‏برداری) و گزارش‏گیری مستمر از پیشرفت برنامه‏های عمرانی شهرها و روستاها و پیگیری از واحدهای استانی دستگاه‏های اجرایی به منظور رفع موانع اجرایی.

19-عضویت و شرکت در جلسات کمیته‏ها، کارگروه‏ها و کمیسیون‏های مرتبط براساس آیین‏نامه‏ها و قوانین موجود که دفتر فنی می‏بایست در آن شرکت نماید.

20-انجام امور محوله در کمیته کارشناسی هیأت 4 نفره استان موضوع آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان.

21-تعامل با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در اجرای قانون سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مقررات ملی ساختمان و ضوابط و دستورالعمل‏های منبعث از آن.

22-شرکت در جلسات و انجام امور محوله در خصوص کارگروه تخصصی ذیربط امور زیربنایی و شهرسازی استان ذیل شورای برنامه‏ریزی و توسعه استان و کمیته‏های کارشناسی مربوطه آن.

23-نظارت بر عملکرد ستادها و مراکز معاینه فنی در استان‏های مشمول موضوع مصوبه سال 1393 هیأت وزیران.

24-همکاری در نظارت بر ارتقاء کیفیت زیست محیطی کلان شهرها از طریق کارگروه کاهش آلودگی هوا، آب و خاک استان با مسئولیت معاونت هماهنگی امور عمرانی ( استان‏های مشمول).

25-نظارت بر نحوه واگذاری اراضی و ساخت و ساز براساس آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها مصوب سال 1391.

26-کنترل و نظارت بر ساخت و سازهای غیر مجاز موضوع کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری‏ها و انجام امور دبیرخانه‏ای مربوطه.

27-نظارت و پیگیری امور مرتبط با اجرای طرح‏های مقاوم سازی ساختمان‏ها و شریان‏های حیاتی حسب مورد و امور مربوط به ایمنی بناها و استحکام ساخت و سازها.

28-بررسی و نظارت بر اجرای صحیح طرح تملک املاک و اراضی واقع در طرح‏های عمومی و عمرانی دولت و شهرداری‏ها از طریق اعمال ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‏های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/58 شورای انقلاب.

29-بررسی و نظارت بر تملک و آزادسازی نوار 60 متر و طرح‏های سواحل در استان‏های ساحلی موضوع ماده 64 قانون برنامه چهارم توسعه و آیین‏نامه اجرایی آن.

30-نظارت عالیه و انجام هماهنگی و همکاری با دستگاه‏های اجرایی ذیربط در امور مرتبط با حاشیه نشینی و بافت‏های ناکارآمد شهری و ارایه گزارش‏های مربوط به مقامات مافوق.

31-همکاری در پیگیری امور مربوط به مشکلات مسکن مهر، مسکن اجتماعی و اخذ گزارش‏های لازم از دبیرخانه حسب مورد موضوع کارگروه مسکن مصوبه 1385 هیأت وزیران.

32-شرکت در جلسات و همکاری در انجام امور محوله بمنظور جلوگیری و کاهش آلودگی‏های زیست محیطی از جمله آلودگی ناشی از منابع آب و خاک، گرد و غبار، مصرف سموم شیمیایی، حفظ و بهره‏برداری پایدار از تالاب‏ها، منابع طبیعی و ... و تعامل با سازمان ها و دستگاه‏های اجرایی استان در این خصوص.

33-نظارت بر تهیه و تصویب و اجرای طرح‏های جداسازی آب شرب از فضای سبز.

34-انجام کلیه امور محوله از طریق شورای حفاظت منابع آب استان و شورایعالی آب موضوع بند 6 مصوبه سال 1387 هیأت وزیران.

35-عضویت در کمیسیون تصویب و تغییرات طرح‏های هادی روستایی موضوع بند ف ماده 194 قانون برنامه پنجم توسعه.

36-انجام وظایف و اعمال اختیارات قانونی وزارت کشور در زمینه امور مربوط به حمل و نقل و ترافیک استان و شهر مرکز استان.

37-ایجاد هماهنگی و ارایه مشورت و راهنمایی برای بهبود ترافیک و فعالیت‏ها و عملکرد شرکت‏ها، سازمان‏ها و واحدهای ارایه دهنده خدمات در امر جابجایی جمعی مسافران درون شهری.

38-بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای واصله از شرکت‏ها و سازمانهای حمل و نقل همگانی شهری به منظور افزایش یا کاهش سرمایه، سرمایه‏گذاری، مشارکت و اخذ وام و تحصیل اعتبار جهت ارایه به مراجع ذیربط.

39-انجام هماهنگی‏های لازم بین امور حمل و نقل و ترافیک درون شهری و برون شهری.

40-ارایه مشورت‏های لازم و انجام کارشناسی‏های امور حمل و نقل و ترافیک و شرکت در جلسات، کمیسیون‏ها، کمیته‏ها و شوراهای مرتبط استان.

41-بررسی و مطالعه برای تعیین تعداد وسایل نقلیه همگانی مورد نیاز استان.

42-برقراری ارتباط با دانشگاه‏ها و موسسات پژوهشی و تخصصی استانی مرتبط با حمل و نقل و ترافیک برای دستیابی به آخرین اطلاعات، نوآوری‏ها، استانداردها.

43-اهتمام برای افزایش توان تخصصی و فنی دست اندرکاران حمل و نقل و ترافیک در استان و ارتقاء سطح فرهنگ ترافیک شهروندان از طریق تهیه و اجرای دوره‏ها و برنامه‏های آموزشی با هماهنگی و همکاری واحدهای استانی دستگاه‏های اجرایی و مراجع ذیربط.

44-اجرای مصوبات ابلاغی دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور (موضوع ماده 2 آیین‏نامه اجرایی قانون تأسیس شورای عالی مصوب 2/7/74 هیأت وزیران).

45-تهیه و توزیع بکارگیری ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری و استانداردهای شهری، رعایت آیین‏نامه‏ها و ضوابط و ابلاغ دستورالعمل‏های مربوطه.

46-پیگیری تحقق طرح‏های توسعه فضای سبز و جنگل‏های واقع در محدوده و حریم شهرها موضوع تفاهم‏نامه فی‏مابین وزارت جهاد کشاورزی و شهرداریها.

47-نظارت بر انجام امور مربوط به هماهنگی و پیگیری ستاد مناسب‏سازی و تسهیل تردد معلولین جسمی – حرکتی.

48-هماهنگی امور مربوط به کمیسیون ماده 69 قانون تنظیم بخش از مقررات مالی دولت ( واگذاری اراضی به دستگاه های دولتی خارج از محدوده).


 

6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0