gholam_48629.jpg
نرگس غلام پور
مدیر کل امور روستایی و شوراها
شماره تلفن دفتر: 33610567
 

 


دفتر امور روستایی و شوراها

1-پیگیری تخصیص، جذب و توزیع اعتبارات مربوط به امور روستایی از طریق منابع اعتباری مختلف.

2-هماهنگی و پیگیری به منظور اجرای تفاهم‏نامه‏های مشترک سازمان‏ها، نهادها و دستگاه‏های اجرایی مرتبط با امور روستاها، ابلاغ شده از سوی وزارت کشور.

3-نظارت بر عملکرد دستگاه ها، سازمان‏ها و نهادهای متولی امور روستایی در سطح استان به منظور تحقق توسط پایدار روستایی .

4-نیاز سنجی دوره‏های آموزشی و برنامه‏ریزی اجرای آنها برای دهیاران، کارکنان دهیاری‏ها و اعضای شورای اسلامی روستا.

5-نظارت بر فرآیند تهیه بودجه سالیانه و حسابرسی دهیاری‏های استان براساس دستورالعمل‏های ارسالی از سوی وزارت کشور (سازمان شهرداری‏ها و دهیاری‏های کشور).

6-نظارت و ارزیابی عملکرد دهیاری‏های استان در امور مختلف خدماتی، عمرانی، مالی و سایر موارد.

7-ابلاغ قوانین و دستورالعمل‏های مرتبط با امور دهیاری‏ها به فرمانداری‏های تابعه و دستگاه‏های اجرایی ذیربط در استان.

8-مطالعه و بررسی وضع روستاها از نظر تأسیسات و تسهیلات رفاهی به منظور شناخت و تعیین نیازهای مالی و خدماتی روستاهای استان و ارایه به سازمان برنامه و بودجه استان.

9-همکاری با واحدهای ذیربط در وزارت کشور و سایر دستگاه‏های اجرایی در زمینه تهیه و تنظیم معیارها و ضوابط لازم برای تعیین اولویت‏های طرح‏های عمرانی در روستاها.

10-هماهنگی و پیگیری تهیه و بازنگری طرح‏های هادی روستایی و سایر طرح‏های روستایی با همکاری مراجع ذیربط.

11-بررسی شرایط اعطای مجوز تأسیس دهیاری در روستاها و اعلام اسامی روستاهای واجد شرایط به وزارت کشور برای دریافت مجوز تأسیس دهیاری و پیگیری برای راه‏اندازی آن.

12-پیگیری جهت رتبه‏بندی دهیاری‏ها از مراجع ذیربط.

13-نظارت و ساماندهی امور اداری و استخدامی دهیاری‏های استان.

14-انجام امور مربوط به کمیسیون موضوع ماده 99 قانون شهرداری‏ها و ساماندهی آن در سطح شهرستان و برنامه‏ریزی جهت توزیع درآمدهای حاصله به منظور بهسازی روستاها.

15-راهبری و پشتیبانی امور مربوط به شوراهای اسلامی روستا و بخش.

16-نظارت بر برنامه‏های عمرانی و گزارش‏گیری مستمر از نحوه اجرای مصوبات، قوانین و مقررات و پیشرفت برنامه‏های عمرانی روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته و محروم و عنداللزوم و اعلام عدم پیشرفت آنها به واحدهای استانی دستگاه‏های اجرایی مربوط به منظور رفع موانع با همکاری سازمان برنامه و بودجه استان.

17-نظارت و ارزیابی عملکرد شوراهای اسلامی روستا و بررسی مصوبات آنها.

18-همکاری با دستگاه‏های مربوطه در تدوین طرح‏های توسعه اقتصادی براساس استعدادهای مناطق، به منظور توسعه سرمایه‏گذاری علی‏الخصوص در زمینه گردشگری، صنایع کوچک و تبدیلی و صنایع مرتبط با بخش کشاورزی در ارایه پیشنهاد به سازمان برنامه و بودجه استان.

19-انجام هماهنگی و پیگیری لازم از دستگاه‏های مربوطه، بانک‏ها و موسسات مالی بمنظور پرداخت کمک‏های فنی و اعتباری، تسهیلات قرض‏الحسنه و وام‏های خرد جهت توسعه اشتغال روستایی و تهیه گزارش عملکرد اقدامات اشاره شده براساس دستورالعمل‏های ابلاغی و قوانین مرتبط در خصوص تأمین تسهیلات بانکی.

20-همکاری با واحدهای استانی دستگاه‏های اجرایی ذیربط و واحدهای تخصصی در استانداری به منظور بررسی و شناسایی راهکارهای اجرایی و عملیاتی:1-ساماندهی و تشویق مهاجرت معکوس به روستاها 2-فعال‏سازی تشکل‏های مردمی و خیرین و بخش خصوصی در زمینه انجام فعالیت‏های فرهنگی و اجتماعی و اجرای پروژه‏های عمرانی و طرح‏های اشتغال‏زا در مناطق روستایی، رشد و توسعه کارآفرینی و ایجاد مشاغل جدید از طریق انجام آموزش‏های مهارتی و کاربردی متناسب با نیازهای هر منطقه 3-رفع نیازهای آموزشی در زمینه دینی، تربیتی، علمی، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در روستاها و پیگیری اختصاص منابع و امکانات مورد نیاز جهت تقویت روحیه خودباوری، خود اتکایی و عزت نفس در روستاییان.

21-همکاری در توسعه خدمات و بهداشت عمومی در سطح روستاها با همیاری دهیاران و واحدهای استانی دستگاه‏های اجرایی در خصوص پوشش کامل خدمات بهداشتی و درمانی در روستاها و تهیه گزارشات از روند اقدامات مربوط به توسعه بیمه‏های سلامت، تأمین اجتماعی و سایر خدمات بیمه‏ای در روستاهای استان.

22-همکاری با اداره کل مدیریت بحران استان به منظور تعیین اولویت روستاها از نظر مبارزه با خطرات ناشی از حوادث غیر مترقبه برای تخصیص اعتبارات لازم.

23-پشتیبانی در زمینه تأمین و تجهیز دهیاری‏ها و انجام هماهنگی‏های لازم در این زمینه با واحدهای استانی دستگاه‏های اجرایی و پیگیری تأمین ماشین ‏آلات عمرانی و خدماتی روستا از سوی واحدهای ذیربط.

24-همکاری با واحدهای مسئول در بررسی تعرفه‏های عوارض محلی و بهای خدمات پیشنهادی دهیاری‏ها و شوراهای اسلامی روستا و پیگیری انجام مراحل قانونی جهت تأیید و ابلاغ آنها برای اجرا.


 

6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0