حمید رضا زارعی
مدیر کل دفتر استاندار و روابط عمومی
شماره تلفن دفتر: 33610500

 


صفحه در دست تغییر و بروزرسانی است


 

6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0