جمعه ٢٤ ارديبهشت ١٤٠٠
 En
پرتال استانداری
امریه

جذب نیروی وظیفه(امریه) برای اشتغال در مناطق محروم استان هرمزگان 

جهت دارندگان مدرک لیسانس و بالاتر

 

احتراماً ، نظر به اینکه این استانداری در نظر دارد در راستای استفاده از نیروهای متخصص و تحصیلکرده بومی استان در یکی از رشته های تحصیلی به شرح زیر از طریق فراخوان عمومی و مصاحبه علمی پس از طی مراحل گزینش نیروی وظیفه(امریه) جذب نماید، متقاضیان گذراندن دوره وظیفه بصورت امریه میتوانند در صورت داشتن شرایط مندرج نسبت به تکمیل فرم ثبت نام از تاریخ 1400/02/04 لغایت 1400/02/22 اقدام نمایند.

 

ردیف فرمانداری محل خدمت مقطع تحصیلی رشته شغلی تاریخ اعزام تعداد امریه موردنیاز
1 بخشداری مرکزی بندرلنگه لیسانس و فوق لیسانس و دکتری کارشناس امور عمرانی

تاریخ اعزام بایستی

1400/05/01

باشد

1 نفر
2 فرمانداری جاسک لیسانس و فوق لیسانس کارشناس فن آوری اطلاعات 1 نفر
3 فرمانداری میناب لیسانس و فوق لیسانس کارشناس حقوقی 1 نفر
4 فرمانداری پارسیان لیسانس و فوق لیسانس کارشناس فن آوری اطلاعات 1 نفر

 

شرایط احراز رشته های شغلی  :

کارشناس امور عمرانی :  

دارا بودن گواهینامه دکترا در یکی از رشته های تحصیلی : جغرافیا و برنامه ریزی شهری، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی(همه گرایش ها)،جامعه شناسی(توسعه اجتماعی _ روستایی/جامعه شناسی اقتصادی و توسعه)،رفاه اجتماعی،سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی،سنجش از دور،شهرسازی،شهرسازی(همه گرایش ها)طراحی شهری،معماری،مدیریت پروژه و ساخت،مهندسی نقشه برداری(سنجش از دور/سیستم اطلاعات جغرافیایی)،مهندسی عمران نقشه برداری(سنجش از دور/سیستم اطلاعات جغرافیایی)،مهندسی عمران(مهندسی محیط زیست/مهندسی و مدیریت ساخت)،مدیریت(مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی)،مدیریت دولتی(همه گرایش ها)،مدیریت سازمان های دولتی ایران(همه گرایش ها)،مدیریت توسعه،مدیریت راهبردی،مطالعات اسلامی ایرانی پیشرفت،کارآفرینی(توسعه/بخش عمومی)،علوم اقتصادی(اقتصاد شهری و منطقه ای/اقتصاد توسعه/اقتصادبخش عمومی)،مهندسی محیط زیست

دارابودن گواهینامه کارشناسی ارشد در یکی از رشته های تحصیلی : مهندسی نقشه برداری(سنجش ازدور/سیستم های اطلاعات جغرافیایی) ، مهندسی عمران(مهندسی ومدیریت ساخت)، جغرافیا و برنامه ریزی شهری(همه گرایش ها)،جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی( همه گرایش ها)، سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی(مطالعات شهری و روستایی)،سنجش از دور، سیستم های اطلاعات جغرافیایی،مهندسی محیط زیست،توسعه اقتصادی و برنامه ریزی،برنامه ریزی آمایش سرزمین،جغرافیای سیاسی،جغرافیای سیاسی(همه گرایش ها)برنامه ریزی رفاه اجتماعی، توسعه روستایی(توسعه اجتماعی/توسعه اقتصادی/مدیریت توسعه)،توسعه محلی کارآفرینی(توسعه بخش عمومی)،مدیریت خدمات اجتماعی،مدیریت نظارت و بازرسی،مدیریت دولتی(مدیریت پیشرفت وتوسعه شهری و روستایی/مدیریت تحول/تشکیلات وروشها/مدیریت مالی دولتی/بودجه و مالیه عمومی/طراحی سازمان های دولتی/خط مشی گذاری عمومی)، مدیریت دولتی و سیاستگذاری عمومی، مدیریت منابع انسانی(مدیریت استراتژیک منابع انسانی/مدیریت منابع انسانی اسلامی)، مدیریت سازمان های دولتی(همه گرایش ها)دکتری حرفه ای مدیریت(تصمیم گیری و سیاست گذاری)، مدیریت اجرایی(مدیریت استراتژیک)،برنامه ریزی شهری،برنامه ریزی منطقه ای،برنامه ریزی توسعه منطقه ای،برنامه ریزی و سیاست گذاری منطقه ای، مطالعات منطقه ای،طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای، مدیریت شهری،مدیریت امور شهری،طراحی شهری،مهندسی معماری

و یا گواهینامه کارشناسی در یکی از رشته های تحصیلی : شهرسازی، مهندسی شهرسازی،مهندسی تکنولوژی آبادانی روستاها،آبادانی روستاها، مهندسی معماری،مهندسی عمران،مهندسی مدیریت اجرایی،مهندسی اجرایی عمران، مهندسی تکنولوژی نقشه برداری،مهندسی مدیریت پروژه،جغرافیا و برنامه ریزی شهری،جغرافیا و برنامه ریزی روستایی،جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای، جغرافیای سیاسی،جغرافیای سیاسی(آمایش و مدیریت سیاسی فضا)،جغرافیا(جغرافیای سیاسی _ نظامی)،مدیریت دولتی،علوم اجتماعی(برنامه ریزی اجتماعی/توسعه محلی/خدمات اجتماعی/تعاون و رفاه اجتماعی/پژوهشگری علوم اجتماعی)

کارشناس فن آوری اطلاعات :  

دارابودن گواهینامه کارشناسی ارشد در یکی از رشته های تحصیلی : معماري سيستمهاي كامپيوتري، مديريت فناوري اطلاعات، مديريت فناوري اطلاعات ( همه گرایش ها ) ، مهندسي فناوري اطلاعات (IT) ( همه گرایش ها ) ، مهندسي فناوري اطلاعات، مهندسي فناوري اطلاعات ( همه گرایش ها ) ، مهندسي فناوري اطلاعات و امنيت ، مهندسي فناوري اطلاعات و مديريت ، علوم كامپيوتر، علوم كامپيوتر ( همه گرایش ها ) ، مهندسي كامپيوتر، معماري كامپيوتر، مهندسي كامپيوتر (بيوانفورماتيك/ معماري سيستمهاي كامپيوتري) ، مديريت فناوري اطلاعات پزشكي، فناوري اطلاعات سلامت، مهندسي فناوري اطلاعات پزشكي

و یا گواهینامه کارشناسی در یکی از رشته های تحصیلی : سخت افزار كامپيوتر، معماري سيستم هاي كامپيوتري، مهندسي فناوري اطلاعات، مهندسي فناوري سيستمهاي سخت افزاري رايانه، مهندسي كامپيوتر، مهندسي كامپيوتر(همه گرايشها) ، كامپيوتر- سخت افزار، مهندسي تكنولوژي سخت افزار كامپيوتر، مهندسي تكنولوژي سيستمهاي سخت افزار رايانه، كارشناسي تكنولوژي كامپيوتر، فناوري اطلاعات و ارتباطات، مهندسي تكنولوژي فناوري اطلاعات، مهندسي تكنولوژي فناوري اطلاعات (همه گرايشها) ، مهندسي تكنولوژي فناوري اطلاعات - خدمات رايانه در شهرداري، مهندسي تكنولوژي فناوري اطلاعات – فناوري اطلاعات، مهندسي تكنولوژي سخت افزار كامپيوتر، مهندسي فناوري سيستمهاي سخت افزاري فناوري اطلاعات – تجارت الكترونيك، مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطلاعاتICT ، مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطلاعاتICT (همه گرايشها)

کارشناس حقوقی :  

دارابودن گواهینامه کارشناسی ارشد در یکی از رشته های تحصیلی : حقوق، حقوق عمومي، حقوق خصوصي، حقوق اقتصادي، حقوق جزا و جرم شناسي، حقوق دادرسي اداري، حقوق مالي، مالي (حقوق مالي)، حقوق مالي- اقتصادي، حقوق ثبت اسناد و املاك، حقوق اسناد و قراردادهاي تجاري، حقوق شركتهاي تجاري، حقوق بين الملل، حقوق تجاري اقتصادي بين المللي، حقوق تجارت الكترونيكي، حقوق تجارت بين الملل، الهيات و معارف اسلامي و ارشاد (فقه و مباني حقوق اسلامی) ، فقه و حقوق اسلامي، فقه و حقوق خصوصي، فقه و حقوق اقتصادي، فقه و حقوق جزا، فقه و حقوق خانواده، فقه و مباني حقوق اسلامي، فقه مقارن و حقوق خصوصي اسلامي، فقه مقارن و حقوق عمومي اسلامي، فقه مقارن و حقوق جزاي اسلامي، حقوق ارتباطات، حقوق مالكيت فكري، حقوق فناوريهاي زيستي، حقوق محيط زيست، حقوق بشر، حقوق خانواده، حقوق حمل و نقل، حقوق حمل و نقل تجاري، حقوق هوايي، حقوق پزشكي، حقوق انرژي، معارف اسلامي و حقوق (همه گرايشها) ، علوم قضايي (همه گرايشها)

و یا گواهینامه کارشناسی در یکی از رشته های تحصیلی : حقوق، حقوق (همه گرايشها) ، حقوق قضايي (علوم ثبتي)، علوم قضائي، فقه و حقوق اسلامي، فقه و مباني حقوق اسلامي،معارف اسلامي و حقوق،الهيات و معارف اسلامي (فقه و مباني حقوق اسلامی) ، علوم اسلامي- حقوق، كارشناسي حرفه اي حقوق اداري، كارشناسي حرفه اي حقوق بيمه، كارشناسي حرفه اي حقوق – حقوق ثبتي، كارشناسي حرفه اي حقوق – دستياري قضايي در امور كيفري، كارشناسي حرفه اي حقوق – دستياري قضايي در امور مدني، كارشناسي حرفه اي حقوق- ارشاد در امور مدني، كارشناسي حرفه اي حقوق- ارشاد در اموركيفري، كارشناسي حرفه اي حقوق ورزشي

شرایط تکمیلی به شرح ذیل می باشد.

     ـ تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی

     ـ تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران

     ـ التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

     ـ عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر

     ـ نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر

     ـ داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که جذب می شوند .

     ـ داوطلب حتماً بومی استان هرمزگان باشد( اولویت با داوطلبانی است که محل تولد آنان محل مورد درخواست می باشد. ضمناً در صورت عدم ثبت نام نیروهای بومی محل مورد درخواست، اولویت با نيروهاي شهرستان همجوار مي باشد).

     ـ حداقل معدل برای رشته های ذکر شده 15 می باشد.

مسئولیت ناشـی از عدم رعایت دقیق ضوابـط و شرایط اعلام شده در متن آگهـی و یا ارسـال مدارک به صورت ناقص برعهـده داوطلب خواهد بود و در هرمرحله از مراحل جذب محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمداطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است، از انجام مراحل بعدی محروم می گردد .

متقاضیان واجد شرایط میتوانند از تاریخ 1400/02/04 لغایت 1400/02/22 از طریق لینک زیر جهت ثبت نام اقدام نمایند.

* پس از بررسی لازم با پذیرفته شدگان نهایی تماس تلفنی حاصل خواهد شد

مدارک مورد نیاز:

     1.    تصویر مدرک تحصیلی در رشته اعلام شده (نامه دانشگاه به حوزه نظام وظیفه)

     2.    تصویر صفحه اول شناسنامه

     3.    تصویر کارت ملی(پشت و رو )

     4.    برگ عدم سوء پیشینه کیفری

     5.    عکس 4*3    (6 قطعه)