يکشنبه ١٠ مهر ١٤٠١
 En
پرتال استانداری
امریه

قابل توجه متقاضیان امریه 

با عنایت به صدور مجوز بکارگیری کارکنان وظیفه بومی متخصص دانشگاهی برای فرمانداری های شهرستان های بندرعباس، بشاگرد و حاجی آباد هر شهرستان به تعداد 1 نفر سرباز جهادی مستقر در فرمانداری به عنوان رابط منطقه ای دبیرخانه شورایعالی با نظارت استانی دفتر امور روستایی به منظور شناسایی اهم نیاز ها، ارتباط گیری و ایجاد هماهنگی با دستگاه ها، بسیج منابع، بهرهگیری از ظرفیت گروه های جهادی و مردمی در جهت زدودن فقر و محرومیت و توسعه و تحول در سطح هر شهرستان، لذا متقاضیان می توانند جهت ثبت نام در سامانه مشمولین حوزه نماینده دولت به آدرس www.rdcir.irمراجعه نمایند.  

آدرس : رسالت جنوبی - جنب پارک دولت - استانداری هرمزگان
تلفن تماس : ۳۱ - ۳۳۶۱۰۵۳۰ - ۰۷۶
کدپستی : ۱۵۱۹۹۹۷۱۱۳
شماره فکس : ۴ - ۳۳۶۱۰۴۶۳ - ۰۷۶
شماره پیامکی: ۵۰۰۰۲۷۶۱
آدرس الکترونیکی : info@hormozgan.ir
آخرین بروز رسانی: 1401/07/09
بازدید امروز: 8 | تعداد کل بازدیدکنندگان: 9245142 | تعداد بازدیدکنندگان آنلاین: 3