چهارشنبه ٠٦ بهمن ١٤٠٠
 En
پرتال استانداری
داوطلبان پذیرفته شده مرحله اول هشتمین آزمون فراگیر استخدامی

فرم دعوت از داوطلبان پذيرفته شده مرحله اول هشتمين آزمون فراگير استخدامي ستاد وزارت كشور و استانداري ها

(فرمانداري ها و بخشداري ها )

با توجه به اعلام نتايج اوليه (كتبي) هشتمين آزمون فراگير استخدامي دستگاه‌هاي اجرايي كشور و مجاز شدن عده اي از داوطلبان براي راهيابي به مرحله بعد،بدينوسيله از افراد بشرح جدول ذيل دعوت مي‌شود كه شخصا جهت تحويل مدارك در زمان تعيين شده و مكان مشخص شده  مراجعه نمايند

* اطلاعیه تمدید تحویل مدارک پذیرفته شدگان هشتمین آزمون فراگیر استخدامی

دانلود فایل با فرمت اکسل

رديف نام نام خانوادگي كدملي تاريخ مراجعه ساعت مراجعه محل مراجعه
1 سجاد ابراهيمي 3380140910 1399/11/23 8-9 ارتباطات مردمي (سامد)
2 حميد ابكار 3470109028 1399/11/23 8-9 ارتباطات مردمي (سامد)
3 عبدالله ابي 3480077242 1399/11/23 8-9 ارتباطات مردمي (سامد)
4 عبدالباسط احمدزاده جاسكي 3460018054 1399/11/23 8-9 ارتباطات مردمي (سامد)
5 مسعود احمدي 3060416702 1399/11/23 9-10 ارتباطات مردمي (سامد)
6 ماريه احمدي 3430122236 1399/11/23 9-10 ارتباطات مردمي (سامد)
7 عبداله احمديان 4700019451 1399/11/23 9-10 ارتباطات مردمي (سامد)
8 اسيه اذري 3440633901 1399/11/23 9-10 ارتباطات مردمي (سامد)
9 مسعود اران 3120191531 1399/11/23 10-11 ارتباطات مردمي (سامد)
10 سعيد اسمعيلي 3392536784 1399/11/23 10-11 ارتباطات مردمي (سامد)
11 سيدعبدالريوف افتد 3489922425 1399/11/23 10-11 ارتباطات مردمي (سامد)
12 نعيم اكرامي 3450088637 1399/11/23 10-11 ارتباطات مردمي (سامد)
13 احسان انصاري فر 3100119770 1399/11/23 11-12 ارتباطات مردمي (سامد)
14 داريوش اينه زداي 3380346098 1399/11/23 11-12 ارتباطات مردمي (سامد)
15 طاهره باصفت كفري 2282283090 1399/11/23 11-12 ارتباطات مردمي (سامد)
16 حديثه بلالي خراجي 4690131589 1399/11/23 11-12 ارتباطات مردمي (سامد)
17 طيبه بنذركيان 3410056904 1399/11/23 12-13 ارتباطات مردمي (سامد)
18 محدثه بهاري ميمندي 3479930271 1399/11/23 12-13 ارتباطات مردمي (سامد)
19 محمد بهروان 3820850376 1399/11/23 12-13 ارتباطات مردمي (سامد)
20 اسد بهروزي 3410111735 1399/11/23 12-13 ارتباطات مردمي (سامد)
21 امين پالوري زاده 3410236791 1399/11/23 14-15 ارتباطات مردمي (سامد)
22 جواد پرماس 3380310298 1399/11/23 14-15 ارتباطات مردمي (سامد)
23 الياس پندار 3380632201 1399/11/23 14-15 ارتباطات مردمي (سامد)
24 ليلا پيري زاده 5860038887 1399/11/23 14-15 ارتباطات مردمي (سامد)
25 مهسا پيش دار 3380240435 1399/11/23 15-16 ارتباطات مردمي (سامد)
26 طوبي ترابي پور 1819942538 1399/11/23 15-16 ارتباطات مردمي (سامد)
27 احمد توكلي 2411035632 1399/11/23 15-16 ارتباطات مردمي (سامد)
28 فرامرز توليده 3480046630 1399/11/23 15-16 ارتباطات مردمي (سامد)
29 محبوبه ثاقب راي شيرازي 3392502820 1399/11/23 15-16 ارتباطات مردمي (سامد)
30 سينا جعفراقايي 3470111006 1399/11/23 15-16 ارتباطات مردمي (سامد)
31 حسين جلالي 3410019197 1399/11/25 8-9 ارتباطات مردمي (سامد)
32 فاطمه جمالي 5540019849 1399/11/25 8-9 ارتباطات مردمي (سامد)
33 عاطفه جمالي 4700048778 1399/11/25 8-9 ارتباطات مردمي (سامد)
34 عباس چاكري حكمي 3410372581 1399/11/25 8-9 ارتباطات مردمي (سامد)
35 مريم چشم براه 3430105821 1399/11/25 9-10 ارتباطات مردمي (سامد)
36 جواد حاجي پور 4700014733 1399/11/25 9-10 ارتباطات مردمي (سامد)
37 اسماعيل حاجي زاده رودخانه 3470013144 1399/11/25 9-10 ارتباطات مردمي (سامد)
38 احمد حسن زاده دهستاني 3479797091 1399/11/25 9-10 ارتباطات مردمي (سامد)
39 امير حسنوند 4180101661 1399/11/25 10-11 ارتباطات مردمي (سامد)
40 محمد حسين زاده 5860018746 1399/11/25 10-11 ارتباطات مردمي (سامد)
41 عبدالله حسيني 3380259251 1399/11/25 10-11 ارتباطات مردمي (سامد)
42 سيدمحسن حسيني 3392379875 1399/11/25 10-11 ارتباطات مردمي (سامد)
43 سيدمجدالدين حسيني 4469698229 1399/11/25 11-12 ارتباطات مردمي (سامد)
44 سيده فاطمه حسيني 2480269108 1399/11/25 11-12 ارتباطات مردمي (سامد)
45 احمد حيدري پورسرخايي 3380300454 1399/11/25 11-12 ارتباطات مردمي (سامد)
46 روح الله خوسه 3380733636 1399/11/25 11-12 ارتباطات مردمي (سامد)
47 ابوذر دادشاهي 3460027312 1399/11/25 12-13 ارتباطات مردمي (سامد)
48 شبنم درساره 3380154946 1399/11/25 12-13 ارتباطات مردمي (سامد)
49 زهرا درويش نژادعلي اباد 1590200594 1399/11/25 12-13 ارتباطات مردمي (سامد)
50 مهدي درويش نژادعلي اباد 1590124383 1399/11/25 12-13 ارتباطات مردمي (سامد)
51 علي اكبر ذولفي زاده 3380552135 1399/11/25 14-15 ارتباطات مردمي (سامد)
52 افشين رادمنش 3450067801 1399/11/25 14-15 ارتباطات مردمي (سامد)
53 فاطمه رازمند 3150094968 1399/11/25 14-15 ارتباطات مردمي (سامد)
54 ندا رستمي 3430059062 1399/11/25 14-15 ارتباطات مردمي (سامد)
55 سارا رسولخاني شهناني 2480096998 1399/11/25 15-16 ارتباطات مردمي (سامد)
56 مهدي رضايي لري 3391933550 1399/11/25 15-16 ارتباطات مردمي (سامد)
57 حسين رمضاني 3860446691 1399/11/25 15-16 ارتباطات مردمي (سامد)
58 محمد رنجبر 3430110203 1399/11/25 15-16 ارتباطات مردمي (سامد)
59 محسن رنجبري 3410571213 1399/11/25 15-16 ارتباطات مردمي (سامد)
60 مسعود روستاقي 3441141891 1399/11/25 15-16 ارتباطات مردمي (سامد)
61 يونس روشني 5860029446 1399/11/26 8-9 ارتباطات مردمي (سامد)
62 عليرضا رهسپاري 3380656410 1399/11/26 8-9 ارتباطات مردمي (سامد)
63 حسن ريسي 3410013636 1399/11/26 8-9 ارتباطات مردمي (سامد)
64 محسن زارع مهراني 386275041 1399/11/26 8-9 ارتباطات مردمي (سامد)
65 مصيب زارعي پور 3421724784 1399/11/26 9-10 ارتباطات مردمي (سامد)
66 فريبا زاميران 3470055009 1399/11/26 9-10 ارتباطات مردمي (سامد)
67 ايوب سالاري پاشغي 3479934471 1399/11/26 9-10 ارتباطات مردمي (سامد)
68 سكينه سلامتي هرمزي 3459812974 1399/11/26 9-10 ارتباطات مردمي (سامد)
69 اعظم سليماني 3380765279 1399/11/26 10-11 ارتباطات مردمي (سامد)
70 وحيد سهرابي 1602820988 1399/11/26 10-11 ارتباطات مردمي (سامد)
71 سيده هدي سيدحسيني 2162626411 1399/11/26 10-11 ارتباطات مردمي (سامد)
72 غلامرضا شارخ 3421877841 1399/11/26 10-11 ارتباطات مردمي (سامد)
73 ابراهيم شريف زاده 5869975174 1399/11/26 11-12 ارتباطات مردمي (سامد)
74 نرگس شهبازي احمدي 3479932886 1399/11/26 11-12 ارتباطات مردمي (سامد)
75 ماشااله شيباني 3392727199 1399/11/26 11-12 ارتباطات مردمي (سامد)
76 ولي شيخكانلوي ميلان 2840324873 1399/11/26 11-12 ارتباطات مردمي (سامد)
77 اصغر صادقي 2380066817 1399/11/26 12-13 ارتباطات مردمي (سامد)
78 دانيال صالحي 3380120847 1399/11/26 12-13 ارتباطات مردمي (سامد)
79 سليمه صفانژاد 3380277088 1399/11/26 12-13 ارتباطات مردمي (سامد)
80 رسول صفي زاده 4690137943 1399/11/26 12-13 ارتباطات مردمي (سامد)
81 عبدالغفار عابديني 4690142580 1399/11/26 14-15 ارتباطات مردمي (سامد)
82 سميرا عالي پوراحمدي 3380682713 1399/11/26 14-15 ارتباطات مردمي (سامد)
83 سياوش عامري سياهويي 5370038503 1399/11/26 14-15 ارتباطات مردمي (سامد)
84 عاطفه عبداللهي 3480073239 1399/11/26 14-15 ارتباطات مردمي (سامد)
85 بهنام عبداليوسفي 2520004401 1399/11/26 15-16 ارتباطات مردمي (سامد)
86 مسعود عزيزي 62295969 1399/11/26 15-16 ارتباطات مردمي (سامد)
87 عبدالقادر علي پور 3480091946 1399/11/26 15-16 ارتباطات مردمي (سامد)
88 صادق عوض پورسياهجل 3479916007 1399/11/26 15-16 ارتباطات مردمي (سامد)
89 سعيده عيدي زاده 3469964467 1399/11/26 15-16 ارتباطات مردمي (سامد)
90 شريفه غلامي زاده 3410237585 1399/11/26 15-16 ارتباطات مردمي (سامد)
91 فروغ فلاحت 3410538461 1399/11/27 8-9 ارتباطات مردمي (سامد)
92 محمدعلي قادري 1951298888 1399/11/27 8-9 ارتباطات مردمي (سامد)
93 فرزانه قاسمي 3410063722 1399/11/27 8-9 ارتباطات مردمي (سامد)
94 امين قاسمي نژادراييني 3470013799 1399/11/27 8-9 ارتباطات مردمي (سامد)
95 رامين قاسمي نژادراييني 3479938000 1399/11/27 9-10 ارتباطات مردمي (سامد)
96 عليرضا كارگر 3430103932 1399/11/27 9-10 ارتباطات مردمي (سامد)
97 سعيد كاكايي 12080675 1399/11/27 9-10 ارتباطات مردمي (سامد)
98 داود كندي دايني 64422461 1399/11/27 9-10 ارتباطات مردمي (سامد)
99 سعيد كهالي پور 3380543411 1399/11/27 10-11 ارتباطات مردمي (سامد)
100 زينب لشكري 3470079277 1399/11/27 10-11 ارتباطات مردمي (سامد)
101 سودابه مجنون پور 3470043876 1399/11/27 10-11 ارتباطات مردمي (سامد)
102 ياسين محسني زاده 3441101987 1399/11/27 10-11 ارتباطات مردمي (سامد)
103 صديق محمدي پور 3489842170 1399/11/27 11-12 ارتباطات مردمي (سامد)
104 الهه محمدي توريگي 3150263042 1399/11/27 11-12 ارتباطات مردمي (سامد)
105 زهرا محمدي زاده 5860012713 1399/11/27 11-12 ارتباطات مردمي (سامد)
106 شادناز مرشدي 4690241864 1399/11/27 11-12 ارتباطات مردمي (سامد)
107 سهرابي مصطفي 4690042861 1399/11/27 12-13 ارتباطات مردمي (سامد)
108 نجيمه مظلوم رضايي 3569945367 1399/11/27 12-13 ارتباطات مردمي (سامد)
109 عمار مكاري پور 4690192243 1399/11/27 12-13 ارتباطات مردمي (سامد)
110 مهناز مكاري گر 3480130941 1399/11/27 12-13 ارتباطات مردمي (سامد)
111 صبريه ملاحي لافتي 5540003381 1399/11/27 14-15 ارتباطات مردمي (سامد)
112 مهسا ملايي محمدابادي 3380434892 1399/11/27 14-15 ارتباطات مردمي (سامد)
113 شهرام مومن نسب 4251171756 1399/11/27 14-15 ارتباطات مردمي (سامد)
114 طيبه ميرزاده كوهشاهي 3470099049 1399/11/27 14-15 ارتباطات مردمي (سامد)
115 مجيد نوري پوردرگزي 3380690181 1399/11/27 15-16 ارتباطات مردمي (سامد)
116 فايزه نيرومندمرادي نژاد 3392574457 1399/11/27 15-16 ارتباطات مردمي (سامد)
117 مظفر واحدي نسب 3459963417 1399/11/27 15-16 ارتباطات مردمي (سامد)
118 فاطمه واعظي 3392569453 1399/11/27 15-16 ارتباطات مردمي (سامد)
119 سيدحسين هاشمي 3422123628 1399/11/27 15-16 ارتباطات مردمي (سامد)
120 محدثه يساره 3380178756 1399/11/27 15-16 ارتباطات مردمي (سامد)

 

آدرس محل مراجعه داوطلبان : بندرعباس،ميدان فرودگاه به سمت چهارراه پگاه روبروي مديريت برق ناحيه 2 بندرعباس،ساختمان امور اتباع و مهاجرين خارجي ، طبقه اول ، واحد ارتباطات مردمي (سامد)

 

مدارك مورد نياز (لطفا مدارك داخل پوشه تحويل شود )

1. 3 قطعه عكس 4*3تمام رخ  پشت نويسي شده كه در سال جاري گرفته شده باشد. 

2. اصل كارت ملي و تصوير پشت و روي آن .

3. اصل شناسنامه و تصوير از تمامي صفحات آن.

4. اصل مدرك تحصيلي(گواهينامه موقت يا دانشنامه ) در مقطع تحصيلي پذيرفته شده در امتحان مشترك ممهور به مهر دانشگاه و تصوير آن .

5. اصل كارت پايان خدمت يا كارت معافيت دائم قانوني و تصوير آن (براي آقايان).

6.اصل کارت شناسایی ایثارگری یا معرفی نامه از بنیاد شهید و امور ایثارگران و مراجع ذیصلاح (برای مشمولین سهمیه ایثارگران بر اساس بند ب صفحه 1 دفترچه راهنمای ثبت‌نام امتحان مشترک دستگاه‌های اجرائی کشور)؛

7. اصل مدارک و معرفی نامه از سازمان بهزیستی کشور(برای معلولین)؛

8. ارایه مدارک و مستندات لازم از مراجع ذی ربط برای اصلاح حداکثر سن مقرر (براساس تبصره ۲ صفحه ۲ دفترچه راهنمای ثبت‌نام امتحان مشترک دستگاه‌های اجرائی کشور)؛

9. ارایه مدرک مربوط به امتیاز حافظان قرآن (با امضای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس سازمان تبلیغات اسلامی)؛

10. ارایه مدرک برای استفاده از اولویت بومی شهرستانی. (مطابقت اطلاعات شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با شهرستان مورد تقاضا، ارائه استشهاد محلی و سایر اطلاعات مندرج در اطلاعیه مورخ 1399/07/27سازمان سنجش آموزش کشور)

تذکرات مهم: 
1- تحویل مدارک از تاریخ 1399/11/23 شروع وافراد براساس تاریخ های معین شده پذیرش می شوند و این روند در تاریخ1399/11/27خاتمه می یابد . لذا عدم مراجعه وتحویل مدارک توسط داوطلب در مهلت مقرر به منزله انصراف از سایر مراحل استخدامی تلقی می‌گردد.
2- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام‌شده در متن آگهی و یا ارائه مدارک به صورت ناقص در زمان بررسی مدارک، مصاحبه و گزینش بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل امتحان مشترک فراگیر، مسابقه و جذب، محرز شود داوطلب به ‌اشتباه یا به‌ عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و در صورت صدور حکم استخدامی، حکم مزبور لغو و بلااثر می‌شود.
3- مواردی که موجب حذف داوطلب می شودعبارتند از:
الف: عدم قرار گرفتن در محدوده سن قانونی اعلام شده
ب: عدم تطابق زمان صدور گواهی موقت تحصیلی یا مدرک دانشنامه با شرایط اعلام شده
ج: عدم تطابق تاریخ صدور کارت معافیت دائم و یا تاریخ پایان خدمت با شرایط اعلام شده
د: عدم ارائه مستندات مربوط به سهمیه معرفی شده
4- مواردی که  منجر به تغییر نمره داوطلب می‌شود و ممکن است منتج به تغییر وضعیت داوطلب گردد.
الف: عدم ارائه مستندات دال بر بومی بودن
عدم ارائه مستندات دال بر حافظ قرآن بودن