شنبه ٠٤ تير ١٤٠١
شرح وظایف دفتر

Bazrasi@hormozgan.ir  : پست الکترونیک دفتر

 

دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی

1.      ایجاد هماهنگی و تبادل اطلاعات با واحدهای بازرسی و پاسخگویی به شکایات واحدهای استانی دستگاه های اجرایی مستقر به منظور حسن انجام وظایف محوله و ایجاد هماهنگی لازم در خصوص پاسخگویی به شکایات.

2.      هماهنگی در خصوص نحوه استقرار در استانداری، فرمانداری و بخشداری های تابعه و ارتباط مستمر با مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور.

3.      ارزیابی عملکرد واحدهای استانداری، فرمانداری ها و بخشداری ها.

4.      تنظیم برنامه بازرسی دوره ای استانداری، فرمانداری ها و بخشداری ها و اجرای آن از طریق بازرسی های مالی و اداری.

5.      انجام بازرسی های موردی از دستگاههای اجرایی با دستور مقامات مافوق.

6.      انجام همکاری های لازم با گروه های بازرسی و نهادهای قانونی کشور به منظور حسن انجام وظایف محوله و ایجاد هماهنگی در این زمینه.

7.      تنظیم گزارش از نتایج بازرسی های انجام شده و ارسال آن برای مرجع ذیربط.

8.      بررسی و پاسخگویی به شکایات و تقاضاهای مردم که از طریق نهاد ریاست جمهوری، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت کشور و دیگر ارگان های مسئول ارجاع می گردد.

9.      بررسی و اظهار نظر و تهیه پیش نویس تصویبنامه ها و آیین نامه ها و اساسنامه های لازم در ارتباط با استانداری و واحدهای تابعه(فرمانداری ها، بخشداری ها) و ارایه به مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور برای سیر مراحل تصویب با همکاری واحدهای ذیربط.

10.  عضویت و شرکت در جلسات، کمیته ها و کارگروه ها با موضوع تحول اداری، ارتقا سلامت اداری، مبارزه با فساد و رشوه و تکریم اربا رجوع.

11.  تنظیم و اظهارنظر درباره متن قراردادهای استانداری و واحدهای تابعه و وابسته با اشخاص حقیقی و حقوقی.

12.  طرح و پیگیری دعاوی حقوقی و کیفری استانداری و دفاع از آن در مراجع قانونی.

13.  معاضدت قضایی( اعم از طرح دعوا، دفاع از دعوا، تهیه لوایح و مشاوره) مدیران و کارکنان استانداری، فرمانداری ها و بخشداری ها در خصوص دعاوی مرتبط با انجام وظایف اداری آنان در کلیه مراجع قضایی، اداری و محاسباتی.

14.  همکاری با مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور در خصوص کلیه دعاوی که در مرکز علیه استانداران، فرمانداران، بخشداران و واحدهای تابعه طرح و یا از سوی آنان علیه اشخاص دیگر مطرح می شود.

15.  انجام امور ثبتی و مستندسازی اموال منقول و غیر منقول استانداری و طرح دعاوی مالکیت و تصرف و متفرع بر آنها و تملک اراضی و اماکن مورد نیاز براساس قوانین موجود برای استانداری و واحدهای تابعه و وابسته.

کانال ارتباطی

شماره تماس :31-33610530 076
نمــابر : 33610463 076
شماره پیامک : 50002761

 پست الکترونیک Info@hormozgan.ir

آخرین بروز رسانی: 1401/04/04

استان هرمزگان

ااستان هرمزگان، جنوبی ترین استان ایران، در ساحل خلیج فارس و دریای عمان با جمعيت 1 ميليون 776 هزار و 415 نفر و مساحتی حدود 68 هزار و 476 کیلومتر مربع قرار دارد. این استان از شمال و شمال شرقی با استان کرمان، از شمال غربی و غرب با استان های فارس و بوشهر و از شرق با استان سیستان و بلوچستان همسایه بوده و جنوب آن را آبهای گرم خلیج فارس و دریای عمان به صورت نواری به طول تقریبی 900 کیلومتر در بر گرفته است. مرکز استان هرمزگان، بندرعباس است و 13 شهرستان، 40 بخش، 45 شهر و 1277 روستا دارد.