شنبه ٠٤ تير ١٤٠١
معاون استاندار
معرفی
پست الکترونیک: moaven_modiriyat@hormozgan.ir


 نام نام خانوادگی : نازنین شیبانی تزرجی

تاریخ تولد : 1/3/66

میزان تحصیلات : فوق لیسانس

رشته تحصیلی : مدیریت دولتی

محل تولد : حاجی آباد
پست الکترونیک: moaven_modiriyat@hormozgan.ir

سوابق اجرایی  :

1.معاونت بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان حاجی آباد

2.سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان حاجی آباد

3.عضوکانون پدرانی آسمانی بنیاد شهید امور ایثارگران شهرستان حاجی آباد

4.عضوکانون پدرانی آسمانی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان هرمزگان

5.رئیس اداره اشتغال و کارآفرینی اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران استان هرمزگان

6.دبیرکارگروه اشتغال شاهد و ایثارگراناداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان هرمزگان

سوابق آموزشی  :

1.مقاله تاثیر بین ریسک درماندگی مالی و پاداش مدیریت جهت جلوگیری از ورشکستگی شرکت های بورس اوراق بهادار

2.مقاله تاثیر فرصت رشد و ریسک درماندگی مالی بر پاداش مدیریت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

3.مقاله شناسایی عوامل تاثیرگذارفرصت رشد برپاداش شرکت های بورس اوراق بهادار

4.مقاله بررسی ارتباط بین میزان فرصت رشد و ریسک درماندگی مالی بر پاداش مدیران بورس اوراق بهادار

5.مدرس دانشگاه

6.مدرس دوره های آموزشی کسب و کار

7.عضوکارگروه ستاد شاهد دانشگاه علمی کاربردی استان هرمزگان
شرح وظایف دفتر
پست الکترونیک: moaven_modiriyat@hormozgan.ir

 

معاونت توسعه مدیریت و منابع

 

1.      نظارت بر اجرای سیاست ها و خط مشی های امور اداری و مالی و استخدامی و امور مدیریت منابع انسانی و اداری، رفاهی و استخدامی استانداری و واحدهای تابعه در چارچوب ضوابط و مقررات.

2.      نظارت بر ارزیابی عملکرد کارکنان استانداری و واحدهای تابعه.

3.      انعکاس نارسایی ها و مشکلات استانداری وواحدهای تابعه در زمینه توسعه مدیریت و منابع انسانی به مراجع ذیربط.

4.      اعلام‌نظر در مورد کیفیت نیروی انسانی موردنیاز استانداری و واحدهای شهرستانی و انجام تشریفات مربوط به بکارگیری، جذب، استخدام و صدور احکام مطابق قوانین و مقررات مربوطه.

5.      نظارت بر اجرای امور مالی اعم از نگهداری دفاتر، اعتبارات، هزینه ها وتهیه و تنظیم و صدور اسناد مالی و وصول اعتبارات تخصصی استانداری براساس قوانین و مقررات.

6.      نظارت برحسن اجرای قوانین و مقررات و دستورالعمل های مربوط به برقراری حقوق و مزایا و فوق العاده های مربوطه در استانداری و واحدهای تابعه.

7.      نظارت بر انجام کلیه امور خدمات و تدارکات استانداری وواحدهای تابعه براساس قوانین و مقررات مربوطه.

8.      نظارت براجرای بودجه تفصیلی ابلاغ شده استانداری.

9.      نظارت برتهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی (اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای ) استانداری، فرمانداری ها و بخشداری های تابعه بر اساس برنامه های تنظیم شده بارعایت مقررات و ضوابط و دستورالعمل های بودجه.

10.  نظارت بر امور مربوط به توانمندسازی و افزایش سطح دانش و مهارت کارمندان استانداری و واحدهای تابعه از طریق سازماندهی و پیش بینی آموزشهای مناسب در چارچوب سیاست ها و برنامه های ابلاغی وزارت کشور و مراجع ذیصلاح.

11.  نظارت برامور مربوط به تهیه بسته های مناسب نرم افزاری و سخت افزاری و نظارت برآموزش بسته‌های مذکور به منظور تسهیل فعالیت استانداری و واحدهای تابعه.

12.  نظارت برنحوه اجرای برنامه ها و مصوبات شورای اداری استان.

13.  نظارت عالیه بر تحقق برنامه اصلاح نظام اداری در استان.

14.  مسئولیت شبکه ارتباطی دولت در استان.

15.  نظارت بر نحوه اجرای برنامه‌های اصلاحات نظام اداری در سطح استانداری، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها.

16.  نظارت بر اجرای طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی در سطح استانداری و واحدهای تابعه و هماهنگی و نظارت برامور توسعه فنآوری آنها.

17.  نیازسنجی وبرنامه ریزی آموزشی استانداری و واحدهای تابعه در چارچوب سیاست‌های ابلاغی.

18.  نظارت بر انجام مطالعات و بررسی های لازم در مورد روش‌های انجام کار.

19.  تهیه، تنظیم و پیشنهاد تشکیلات تفصیلی و شرح وظایف پست‌های سازمانی استانداری، فرمانداری‌ها و بخشداری‌های تابعه در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه.

20.  نظارت برانجام وظایف دبیرخانه‌ای کارگروه توسعه مدیریت استانداری و هماهنگی با دبیرخانه ستاد وزارت کشور.

21.  نظارت برنحوه اجرای روش‌ها و رویه‌های اختصاصی و عمومی استانداری و واحدهای تابعه براساس شاخص‌ها و ضوابط ابلاغی با هماهنگی وزارت کشور.

22.  نظارت بر انجام امور مربوط به بهره وری استانداری و واحدهای تابعه.

23.  نظارت برچگونگی انجام آیین‌نامه ها و دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی کار مربوط به استانداری و واحدهای تابعه.

24.  اجرای برنامه های نقشه راه اصلاح نظام اداری در ستاد استانداری، واحدهای تابعه و وابسته.

25.  نظارت عالیه بر تحقق برنامه اصلاح نظام اداری در استان.

 

 

کانال ارتباطی

شماره تماس :31-33610530 076
نمــابر : 33610463 076
شماره پیامک : 50002761

 پست الکترونیک Info@hormozgan.ir

آخرین بروز رسانی: 1401/04/04

استان هرمزگان

ااستان هرمزگان، جنوبی ترین استان ایران، در ساحل خلیج فارس و دریای عمان با جمعيت 1 ميليون 776 هزار و 415 نفر و مساحتی حدود 68 هزار و 476 کیلومتر مربع قرار دارد. این استان از شمال و شمال شرقی با استان کرمان، از شمال غربی و غرب با استان های فارس و بوشهر و از شرق با استان سیستان و بلوچستان همسایه بوده و جنوب آن را آبهای گرم خلیج فارس و دریای عمان به صورت نواری به طول تقریبی 900 کیلومتر در بر گرفته است. مرکز استان هرمزگان، بندرعباس است و 13 شهرستان، 40 بخش، 45 شهر و 1277 روستا دارد.