جمعه ٢٤ ارديبهشت ١٤٠٠
 En
پرتال استانداری
مدیرکل مدیریت بحران
شماره تلفن دفتر: ---

bohran@hormozgan.ir : پست الکترونیک


اداره کل مدیریت بحران

1-ایجاد هماهنگی، نظارت و ارزیابی مستمر واحدهای استانی دستگاه‏های اجرایی در راستای هم‏افزایی سیاست‏های جامع پیشگیری و کاهش اثرات و پیامدهای نامطلوب حوادث و سوانح غیرمترقبه، آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح غیرمترقبه و انجام صحیح وظایف مربوط به بازسازی و بازتوانی.

2-مستندسازی