يکشنبه ٢٢ تير ١٣٩٩

عبدالعلی صاحب‌محمدی

مهندس" صاحب محمدي" متولد شهرستان دزفول در پيشينه اجرايي خود تاكنون مسئوليت هاي مختلفي راتجربه كرده است كه از اهم آن مي توان به قائم مقامي معاون هماهنگي امورعمراني ورييس سازمان شهرداريهاو دهياريهاي كشوراشاره كرد . وي همچنين پيش از اين مسووليت، عهده دار سمت قائم مقامي معاون خدمات شهري درشهرداري تهران بود."صاحب محمدي" كه روزگاري در سمت شهرداري انديمشك نيز خدمت نموده ، تجربه هاي ديگري را نيز در پرونده دوران مديريتي خود دارد؛ مدير كل دفترامور شهري و روستايي استانداري لرستان ،مدير كل ساماندهي و نوسازي و مجري بافت هاي فرسوده وزارت و مسكن و شهر سازي كشور و همچنين عضو كميسيون امور زير بنايي دولت. اين مهندس 46 ساله؛ دانش آموخته رشته مهندسي عمران و كارشناس ارشد مديريت صنعتي است كه درمسووليت جديد خود بايد عرصه خطير نمايندگي عالي دولت را دراستان هرمزگان كه اهميت استراتژيك آن در مرزداري ازخليج هميشه فارس،بر كسي پوشيده نيست ، تجربه كند عبدالعلی صاحب‌محمدی مدیرعامل سابق راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران- قائم مقام سازمان شهر داري

در حال حاضر مدير اموال و املاك ستاد اجارايي فرمان امام .

کانال ارتباطی

شماره تماس :31-33610530 076
نمــابر : 33610463 076
شماره پیامک : 50002761

 پست الکترونیک Info@hormozgan.ir

آخرین بروز رسانی: 1399/04/22

استان هرمزگان

استان هرمزگان، جنوبی ترین استان ایران، در ساحل خلیج فارس و دریای عمان با جمعيت 1 ميليون 578 هزار و 183 نفر و مساحتی حدود 68 هزار و 476 کیلومتر مربع قرار دارد. این استان از شمال و شمال شرقی با استان کرمان، از شمال غربی و غرب با استان های فارس و بوشهر و از شرق با استان سیستان و بلوچستان همسایه بوده و جنوب آن را آبهای گرم خلیج فارس و دریای عمان به صورت نواری به طول تقریبی 900 کیلومتر در بر گرفته است. مرکز استان هرمزگان، بندر عباس است و 13 شهرستان، 38 شهر، 38 بخش و 1277 روستا دارد.