شنبه ٢٨ فروردين ١٤٠٠
 En
پرتال استانداری
امریه

جذب نیروی وظیفه(امریه) برای اشتغال در مناطق محروم استان هرمزگان 

جهت دارندگان مدرک لیسانس و بالاتر

 

استانداری هرمزگان در راستای استفاده از نیروهای متخصص و تحصیلکرده بومی استان (دارندگان مدرک لیسانس وبالاتر ) در نظر دارد در سال 1400 جهت خدمت در فرمانداری های بندرلنگه ، سیریک و میناب  در یکی از رشته های تحصیلی به شرح زیر از طریق فراخوان عمومی و مصاحبه علمی پس از طي مراحل گزينش نیروی وظیفه ( امریه ) جذب نمايد.

 

ردیف فرمانداری محل خدمت مقطع تحصیلی رشته شغلی تاریخ اعزام تعداد امریه موردنیاز
1 بخشداری بندرلنگه لیسانس و فوق لیسانس حسابدار

تاریخ اعزام بایستی

1400/03/01

باشد

1 نفر
2 فرمانداری سیریک لیسانس و فوق لیسانس و دکتری کارشناس امور عمرانی 1 نفر
3 فرمانداری میناب لیسانس و فوق لیسانس کارشناس امور اداری 1 نفر

 

شرایط احراز رشته های شغلی  :

حسابدار :  

دارابودن گواهینامه کارشناسی ارشد در یکی از رشته های تحصیلی : حسابداری ، حسابداری مدیریت ، حسابداری بخش عمومی ، حسابرسی ، مدیریت مالی

و یا گواهینامه کارشناسی در یکی از رشته های تحصیلی : حسابداری ( همه گرایش ها ) ، حسابداری ، حسابداری امورمالی ، مدیریت مالی ، ریاضی ( ریاضیات مالی ) ، ریاضی کاربردی ( ریاضی مالی ) ، کارشناسی حرفه ای حسابداری ـ حسابداری مالی، کارشناسی حرفه ای حسابداری ـ حسابداری دولتی، کارشناسی حرفه ای حسابداری ـ حسابداری مالیاتی ، کارشناسی حرفه ای حسابداری ـ حسابرسی ، کارشناسی حرفه ای حسابداری ـ حسابداری پروژه ها ، کارشناسی حرفه ای حسابداری سلامت ، کارشناسی حرفه ای حسابداری ـ حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی ، کارشناسی حرفه ای حسابداری ـ حسابداری خدمات و تولیدات کشاورزی ، کارشناسی حرفه ای حسابداری ـ حسابداری بانکی ، کارشناسی حرفه ای حسابداری ـ حسابداری خدمات و آثار فرهنگی و هنری .

کارشناس امور عمرانی :  

دارا بودن گواهینامه دکتری در یکی از رشته های تحصیلی : جغرافیا و برنامه ریزی شهری، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی(همه گرایش ها)،جامعه شناسی(توسعه اجتماعی _ روستایی/جامعه شناسی اقتصادی و توسعه)،رفاه اجتماعی،سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی،سنجش از دور،شهرسازی،شهرسازی(همه گرایش ها)طراحی شهری،معماری،مدیریت پروژه و ساخت،مهندسی نقشه برداری(سنجش از دور/سیستم اطلاعات جغرافیایی)،مهندسی عمران نقشه برداری(سنجش از دور/سیستم اطلاعات جغرافیایی)،مهندسی عمران(مهندسی محیط زیست/مهندسی و مدیریت ساخت)،مدیریت(مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی)،مدیریت دولتی(همه گرایش ها)،مدیریت سازمان های دولتی ایران(همه گرایش ها)،مدیریت توسع،مدیریت راهبردی،مطالعات اسلامی ایرانی پیشرفت،کارآفرینی(توسعه/بخش عمومی)،علوم اقتصادی(اقتصاد شهری و منطقه ای/اقتصاد توسعه/اقتصادبخش عمومی)،مهندسی محیط زیست

دارابودن گواهینامه کارشناسی ارشد در یکی از رشته های تحصیلی : مهندسی نقشه برداری(سنجش ازدور/سیستم های اطلاعات جغرافیایی) ، مهندسی عمران(مهندسی ومدیریت ساخت)، جغرافیا و برنامه ریزی شهری(همه گرایش ها)،جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی( همه گرایش ها)، سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی(مطالعات شهری و روستایی)،سنجش از دور، سیستم های اطلاعات جغرافیایی،مهندسی محیط زیست،توسعه اقتصادی و برنامه ریزی،برنامه ریزی آمایش سرزمین،جغرافیای سیاسی،جغرافیای سیاسی(همه گرایش ها)برنامه ریزی رفاه اجتماعی، توسعه روستایی(توسعه اجتماعی/توسعه اقتصادی/مدیریت توسعه)،توسعه محلی کارآفرینی(توسعه بخش عمومی)،مدیریت خدمات اجتماعی،مدیریت نظارت و بازرسی،مدیریت دولتی(مدیریت پیشرفت وتوسعه شهری و روستایی/مدیریت تحول/تشکیلات وروشها/مدیریت مالی دولتی/بودجه و مالیه عمومی/طراحی سازمان های دولتی/خط مشی گذاری عمومی)، مدیریت دولتی و سیاستگذاری عمومی، مدیریت منابع انسانی(مدیریت استراتژیک منابع انسانی/مدیریت منابع انسانی اسلامی)، مدیریت سازمان های دولتی(همه گرایش ها)دکتری حرفه ای مدیریت(تصمیم گیری و سیاست گذاری)، مدیریت اجرایی(مدیریت استراتژیک)،برنامه ریزی شهری،برنامه ریزی منطقه ای،برنامه ریزی توسعه منطقه ای،برنامه ریزی و سیاست گذاری منطقه ای، مطالعات منطقه ای،طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای، مدیریت شهری،مدیریت امور شهری،طراحی شهری،مهندسی معماری

و یا گواهینامه کارشناسی در یکی از رشته های تحصیلی : شهرسازی، مهندسی شهرسازی،مهندسی تکنولوژی آبادانی روستاها،آبادانی روستاها، مهندسی معماری،مهندسی عمران،مهندسی مدیریت اجرایی،مهندسی اجرایی عمران، مهندسی تکنولوژی نقشه برداری،مهندسی مدیریت پروژه،جغرافیا و برنامه ریزی شهری،جغرافیا و برنامه ریزی روستایی،جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای، جغرافیای سیاسی،جغرافیای سیاسی(آمایش و مدیریت سیاسی فضا)،جغرافیا(جغرافیای سیاسی _ نظامی)،مدیریت دولتی،علوم اجتماعی(برنامه ریزی اجتماعی/توسعه محلی/خدمات اجتماعی/تعاون و رفاه اجتماعی/پژوهشگری علوم اجتماعی)

کارشناس امور اداری :  

دارابودن گواهینامه کارشناسی ارشد در یکی از رشته های تحصیلی : مدیریت منابع انسانی ( همه گرایش ها ) ، مدیریت دولتی (همه گرایش ها) ، مدیریت سازمانهای دولتی (همه گرایش ها) ، مدیریت دولتی و سیاستگذاری عمومی ، مدیریت سیاستگذاری عمومی ، دکترای حرفه ای مدیریت ( تصمیم گیری و سیاستگذاری ) ، مدیریت بازرگانی ( مدیریت استراتژیک ـ مدیریت تحول ) ، مدیریت (MBA) (مدیریت توسعه سازمانی و منابع انسانی / استراتژی) ، مدیریت کسب و کار (MBA) (رفتار سازمانی و منابع انسانی / استراتژی) ، مدیریت کسب و کار (رفتار سازمانی ومنابع انسانی) ، مدیریت صنعتی ( مدیریت عملکرد / مدیریت کیفیت و بهره وری ) ، مدیریت اجرایی ، مدیریت اجرایی (همه گرایش ها ) ، معارف اسلامی و مدیریت (همه گرایش ها ) ، کارآفرینی ( سازمانی / بخش عمومی )، کارآفرینی ، حقوق دادرسی اداری

و یا گواهینامه کارشناسی در یکی از رشته های تحصیلی : مدیریت دولتی ، مدیریت بازرگانی ، مدیریت کسب و کارهای کوچک ، مدیریت بازاریابی ، مدیریت صنعتی ، مدیریت بیمه ، مدیریت بیمه (همه گرایش ها) ، بیمه ، مدیریت تعاون ، مدیریت امور فرهنگی ، مدیریت اطلاعات و ارتباطات ، معارف اسلامی و مدیریت ، کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی ـ ارزیابی فرهنگی ، کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی ـ برنامه ریزی فرهنگی ، کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه اموال ، کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه ـ بیمه اموال ، کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه اشخاص ، کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه ـ بیمه اشخاص ، کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه مسئولیت ، کارشناسی حرفه ای مدیریت بازاریابی بیمه ، کارشناسی حرفه ای مدیریت رفاه اجتماعی ، کارشناسی حرفه ای مدیریت سرمایه انسانی ، کارشناسی حرفه ای امور تحول و نوسازی اداری ، کارشناسی حرفه ای مدیریت دفتری ، کارشناسی حرفه ای مدیریت کسب و کار ، کارشناسی حرفه ای مدیریت اسناد و مدارک ، کارشناسی حرفه ای مدیریت تعاون ، کارشناسی حرفه ای حقوق اداری .

شرایط تکمیلی به شرح ذیل می باشد.

     ـ تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی

     ـ تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران

     ـ التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

     ـ عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر

     ـ نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر

     ـ داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که جذب می شوند .

     ـ داوطلب حتماً بومی استان هرمزگان باشد( اولویت با داوطلبانی است که محل تولد آنان محل مورد درخواست می باشد. ضمناً در صورت عدم ثبت نام نیروهای بومی محل مورد درخواست، اولویت با نيروهاي شهرستان همجوار مي باشد).

     ـ حداقل معدل برای رشته های ذکر شده 15 می باشد.

مسئولیت ناشـی از عدم رعایت دقیق ضوابـط و شرایط اعلام شده در متن آگهـی و یا ارسـال مدارک به صورت ناقص برعهـده داوطلب خواهد بود و در هرمرحله از مراحل جذب محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمداطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است، از انجام مراحل بعدی محروم می گردد .

متقاضیان واجد شرایط میتوانند از تاریخ 99/12/24 لغایت 1400/01/05 از طریق لینک زیر جهت ثبت نام اقدام نمایند.

* پس از بررسی لازم با پذیرفته شدگان نهایی تماس تلفنی حاصل خواهد شد

مدارک مورد نیاز:

     1.    تصویر مدرک تحصیلی در رشته اعلام شده (نامه دانشگاه به حوزه نظام وظیفه)

     2.    تصویر صفحه اول شناسنامه

     3.    تصویر کارت ملی(پشت و رو )

     4.    برگ عدم سوء پیشینه کیفری

     5.    عکس 4*3    (6 قطعه)