شنبه ١٠ خرداد ١٣٩٩

خدمات مورد تاييد سازمان اداري و استخدامي كشور و شناسه دار

خدمات استانداری های کشور

ردیف

عنوان خدمت

عنوان زیر خدمت ها

کد خوشه خدمت

1

1- راهبری و هماهنگي امور امنیتی و انتظامی استان (12062152000)

1- پرداخت خسارت ناشی از حوادث امنیتی در استان

12062152100

2

2- اعطای امان نامه به افراد نادم (محارب، اشرار، قاچاقچیان، افراد تاثیر گذارضد انقلاب)

12012152101

3

2- ارائه خدمات پدافند غیرعامل استان (11022153000)

1- تدوین طرح‌های پدافند غیرعامل استان

11022153100

4

2- نظارت بر اجرای طرحهای پدافند غیرعامل  سطح استان

11022153101

5

3- هماهنگی و همکاری با مراکز و سازمان های کشوری  درخصوص پدافند غیرعامل استان

11022153102

6

4- تاييد مراكز ثقل استان

11052153103

7

5- صدور مجوز دوره هاي آموزشی پدافند غیر عامل استان

18082153104

8

3- ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی (12012154000)

1- صدور مجوز، تمدید و تعویض مدارک اقامتی اتباع خارجی

12012154100

9

2- صدرو یا تمدید برگه تردد 90 روزه اتباع خارجی در داخل استان

12012154101

10

3-  اعطای تابعیت جمهوری اسلامی ایران

10012154102

11

4- صدور مجوز ثبت ازدواج مردان ایرانی با اتباع خارجی

10032154103

12

5- ثبت ازدواج (زن و مرد خارجي)

10032154104

13

6- صدور پروانه زناشویی زنان ایرانی با اتباع خارجی

10032154105

14

7- شناسایی و صدور مجوز اقامت و تردد اتباع خارجی دارای مادر ایرانی

12012154106

15

8- ثبت طلاق و تغییرات خانواری اتباع خارجی

10032154107

16

9- تبدیل وضعیت اقامتی اتباع خارجی از کارت آمایش به گذر نامه

12012154108

17

10- ابطال مدرک متوفیان اتباع خارجی

10032154109

18

11- صدور مجوز تحصیل دانشجویان اتباع خارجی

12012154110

19

12- رفع مشکلات بیمه ای اتباع خارجی

12012154111

20

13- صدور تاییدیه تحصیل فرزندان متولد از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

12012154112

21

14- صدور مجوز جابجایی محل سکونت و انتقال پرونده شناسایی اتباع خارجی به استان های دیگر

12012154113

22

15- صدور برگه خروج از کشور اتباع خارجی

12012154114

23

16- ابطال مدارک و لغو پناهندگی اتباع خارجی متخلف

12012154115

24

17- رسیدگی به دعاوی حقوقی اتباع خارجی

12032154116

25

18- صدور برگه مسافرتی بین شهری اتباع خارجی

12012154117

26

19- صدرو مجوز برنامه های فرهنگی ، ورزشی و اجتماعی اتباع خارجی

12012154118

27

20- ترخیص خودروهای توقیفی حامل اتباع خارجی غیر مجاز

12012154119

28

21- صدور گواهی دانش آموزان اتباع مشمول تحصیل فاقد اقامت

12012154120

29

4- صدور مجوز تشكل ها، تجمعات و احزاب استان (17042155000)

1- صدور مجوز برای تشکل های صنفی و سیاسی استان

17042155100

30

2- صدور مجوز برگزاری تجمعات در استان

12012155101

31

3- صدرو مجوز دفاتر فرعی احزاب و گروههای سیاسی در سطح استان و شهرستان

17042155102

32

4- نظارت و حل مشکلات تشکل های صنفی، سیاسی، دانشجویی و کارگری استان

17042155103

33

5- رسیدگی به درخواست ها و موضوعات تقسیمات کشوری در استان (10032156000)

 

10032156000

34

6- برگزاري انتخابات در استان (10062157000)

1- ثبت نام داوطلبین انتخابات و اعلام فهرست نامزدهای تایید شده استان

10062157100

35

2- اخذ رای و احراز هویت رای دهندگان در استان

10062157101

36

3- اعلام نتایج انتخابات در استان

10062157102

37

7- راهبري سازمانهاي مردم نهاد استان (10012158000)

1- تسهیل روند صدور پروانه فعالیت برای سازمان های مردم نهاد استان

10012158100

38

2- نظارت بر فعالیت های سازمانهای مردم نهاد استان

10012158101

39

3- رسیدگی به مسائل و مشکلات سازمانهای مردم نهاد استان

10012158102

40

8- خدمات حمايت از بانوان و خانواده در استان (19042159000)

1- رسیدگی و حل مسائل و مشکلات زنان آسیب دیده و آسیب پذیر استان

19042159100

41

2- حمایت و سازمان دهی کانون های فرهنگی و اجتماعی بانوان استان

17062159101

42

3- برگزاری کارگاه های آموزشی در جهت ارتقای توان افزایی زنان و خانواده استان

19042159102

43

9- مديريت حمل و نقل و ترافیک استان (13052160000)

1- صدور مجوز نقل و انتقال تاکسی از  شهری به شهر ديگر  (غير از كلانشهرها)

13052160100

44

2- صدور موافقت اولیه راه اندازی مرکز معاینه فنی خودرو در استان

13052160101

45

3- نظارت بر مصوبات شورای همتا (هماهنگی ترافیک استان)

12012160102

46

10- راهبري طرح هاي فني و عمرانی استان (13042161000)

1- نظارت بر اجرای طرحهای هادی شهری در استان

15022161100

47

2- نظارت بر اجرای طرح های عمرانی استان

13042161101

48

3- راهبری اجرای طرح های مقاوم سازی ساختمان و شریان های حیاتی استان

13042161102

49

4- تصویب طرح‌های جداسازی آب شرب از آب فضای سبز شهری استان

15032161103

50

5- ابلاغ مصوبات کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری‌ها در استان

15022161104

51

6- صدور مجوز ترک تشریفات پروژه های عمرانی استان

13042161105

52

11- مديريت شهرداری ها و شوراها در استان (10012162000)

1- تایید اولیه اصلاح ساختار سازمانی شهرداری‌های کشور

10012162100

53

2- تایید عوارض محلی مصوب شوراهای شهر

15022162101

54

3- تایید حکم حسابرس معرفی شده توسط شورای اسلامی شهر

10012162102

55

4- تایید گزارش حسابرسی شهرداری‌ها و سازمان های وابسته و دهیاری ها در استان

10012162103

56

5- تامین تجهیزات و ماشین آلات شهرداری‌ها

10032162104

57

6- تایید بودجه شهرداری‌ها

10032162105

58

7- تایید حکم شهرداران ( شهرهای کمتر از 200 هزار نفر)

10012162106

59

8- تایید مدارک موردنیاز ارتقا درجه شهرداری‌ها

10012162107

60

9- ابلاغ دستورالعمل‌های عمرانی، خدماتی، اعتباری، مالی و اداری در راستای ماموریت‌های شهرداران و شوراها در استان

10012162108

61

10- نظارت بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه پسماند استان

14012162109

62

12- مديريت دهیاری ها و شورا ها در استان (10012163000)

1- تعیین درجه پیشنهادی دهیاری‌های استان

10012163100

63

2- تامین و تجهیز ماشین آلات دهیاری‌ها

10032163101

64

3- شناسایی روستاهای مستعد تاسیس دهیاری

10012163102

65

4- راهبری و نظارت بر مدیریت پسماند روستایی

14012163103

66

5- اجرای طرح های هادی و عمرانی در روستا ها

13042163104

67

6- تأیید حكم دهياران

10012163105

68

7- تصویب طرح‌ها و انتخاب سرمایه گذاران در پروژه های روستایی استان

13012163106

69

8- تأیید حسابرسی دهیاری‌ها

10012163107

70

13- خدمات امور مدیریت بحران در استان (10012164000)

1- نظارت بر پایگاه‌های مدیریت بحران در سطح شهرستان‌های تابعه استان

10012164100

71

2- صدور اطلاعیه‌ها و هشدارهای سریع در بحران و حوادث غیرمترقبه استان

10012164101

72

3- هماهنگی با دستگاه های اجرایی استان هنگام وقوع بحران

10012164102

73

4- ارائه گزارش مخاطرات و خسارات ناشی از وقوع حوادث غیرمترقبه استان

10012164103

74

5- پرداخت خسارات ناشی از حوادت غیرمرقبه و بحران های استان

19092164104

75

14-  حمایت از سرمایه‌گذاری در استان (13012165000)‌

1- رسیدگی و رفع مسائل و مشکلات اتحادیه های صنفی استان

13092165100

76

2- راهبری صدور مجوز های سرمایه گذاری در استان‌

13012165101

77

3- رسیدگی و رفع مسائل و مشکلات سرمایه گذاران در استان

13012165102

78

4- تسهیل و رفع موانع تولید و اشتغال در استان

13012165103

79

5- معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری استان

13012165104

85

16- رسیدگی به تخلفات شهرداری ها، دهیاری ها و شوراهای سطح استان (10012167000)

1- رسیدگی به تخلفات دهیاران

10012167100

86

2- رسیدگی به تخلفات شوراهای روستا

10012167101

87

3- رسیدگی به تخلفات شوراهای بخش

10012167102

88

4- رسیدگی به تخلفات مراکز معاینه فنی استان

13052167103

89

5- رسیدگی به تخلفات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

10012167104

90

17- بازرسی و ارزيابي عملکرد نهادها و مدیران سطح استان‌ها (10012168000)

1- ارزیابی عملکرد مدیران دستگاههای اجرایی استان

10032168100

91

2- نظارت و ارزیابی عملکرد سازمانهای مردم نهاد استاني

10012168101

92

3- نظارت و ارزیابی عملکرد خدمات فرهنگی دستگاههای اجرایی استان

17022168102

93

4- راهبری، نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی متولی خدمت رسانی به زائرین در استان

17042168103

94

5- ارزیابی عملکرد شورای شهر و روستا

10012168104

95

6- ارزیابی عملکرد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

10012168105

96

18- پاسخگويي و رسيدگي به شكايات در استان (10011269000)

1- پاسخگویی به شکایات فرق، اقوام و مذاهب استان

17042169100

97

2- رسیدگی و پاسخگویی به درخواست ها و شکایات مردمی از دستگاه های اجرایی استان

10012169101

98

3- رسیدگی به اختلافات بین دستگاههای اجرایی استان

10012169102

99

4-رسیدگی و پاسخگویی به درخواست ها و شکایات مردمی از شهرداری های استان

10012169103

100

5- رسیدگی به شکایات مناقصات استانی

10012169104

101

19- پاسخ به استعلامات حوزه استان (10032170000)

1- پاسخ به استعلامات وارائه گزارش به گروه‌های بازرسی و نهادهای قانونی کشور در خصوص موضوعات استان

10012170100

102

2- پاسخ به استعلام صلاحیت اخلاقی، سیاسی و اعتقادی فرمانداران، شهرداران، دهیاران و مدیران ستادی استان

10032170101

103

20- خدمات حمایتی قضایی و حقوقی از اشخاص حقیقی و حقوقی استانداري و واحدهاي تابعه (معاضدت قضایی) (12031271000)

 

12032171000

104

 21-ارائه خدمات آموزشی در استان (18052172000)

1- آموزش شهرداران و شوراها با هدف آشنایی با آیین نامه ها و دستور العمل ها

18052172100

105

2- آموزش دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستا

18052172101

106

3- آموزش مدیریت بحران ویژه تشکل های مردمی، نهاد های غیر دولتی و  نیرو های بسیج و داوطلب مردمی در استان

18052172102

107

4- آموزش مجریان انتخابات در استان

18052172103

109

24- ارائه خدمات حوزه ترابري جزایر  استان هرمزگان (13052174000)

1- ترابری دریایی کالا از بندرعباس به جزایر ابوموسی، تنب بزرگ، هرمز، لارک و هنگام

13052174100

110

2- ترابری دریایی مسافر از بندرلنگه به جزیره ابوموسی و بالعکس

13052174101

111

3- ترابری هوایی مسافراز بندرعباس به جزیره ابوموسی و بالعکس

13052174102

112

25- مديريت تحصيلي - دانشگاهي مناطق محروم (استانهای خاص) (18042175000)

1- آزادسازی مدرک تحصیلی مناطق محروم (استان­های خاص)

18042175100

113

2- ارائه پیشنهاد تخصیص سهمیه مناطق محروم به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

18042175101

 


 

کانال ارتباطی

شماره تماس :31-33610530 076
نمــابر : 33610463 076
شماره پیامک : 50002761

 پست الکترونیک Info@hormozgan.ir

آخرین بروز رسانی: 1399/02/29

استان هرمزگان

استان هرمزگان، جنوبی ترین استان ایران، در ساحل خلیج فارس و دریای عمان با جمعيت 1 ميليون 578 هزار و 183 نفر و مساحتی حدود 68 هزار و 476 کیلومتر مربع قرار دارد. این استان از شمال و شمال شرقی با استان کرمان، از شمال غربی و غرب با استان های فارس و بوشهر و از شرق با استان سیستان و بلوچستان همسایه بوده و جنوب آن را آبهای گرم خلیج فارس و دریای عمان به صورت نواری به طول تقریبی 900 کیلومتر در بر گرفته است. مرکز استان هرمزگان، بندر عباس است و 13 شهرستان، 38 شهر، 38 بخش و 1277 روستا دارد.