شنبه ١٤ تير ١٣٩٩
آخرین اخبار
خدمات الکترونیک دفتر برنامه ريزی، نوسازی و تحول اداری
 • هماهنگي و انجام كليه امور مرتبط با دبيرخانه شوراي اداري استان.
 • هماهنگي و انجام كليه امور مرتبط با دبيرخانه كارگروه توسعه مديريت استانداري.
 • بررسي و تجزيه و تحليل اعتبارات پيشنهادي استانداري اعم از اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي با توجه به طرح ها و برنامه هاي مربوط به دبيرخانه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان.
 • برنامه ريزي در خصوص پياده سازي فرآيند تخصيص منابع، طبقه بندي هزينه ها و استفاده بهينه از منابع مالي تخصيص يافته( تهيه و تنظيم يودجه سالانه استانداري و واحدهاي سازماني تابعه)
 • تهيه، سنجش و تنظيم گزارش هاي لازم از نحوه اجراء و ميزان پيشرفت طرح ها و برنامه هاي استانداري.
 • تنظيم موافقتنامه ها بودجه استانداري و واحدهاي تابعه در قالب برنامه ها پس از وصول ابلاغ اعتبار مصوب و پيگيري در تحصيل تخصيص ها.
 • نظارت بر بودجه عملياتي و ارزشيابي عملكرد بودجه استانداري و احدهاي تابعه.
 • هماهنگي و انجام كليه امور مرتبط با دبيرخانه كميته بررسي نظام پيشنهادات استانداري و واحدهاي تابعه.
 • انجام كليه امور مرتبط با تشكيلات استانداري و واحدهاي سازماني تابعه با هماهنگي واحد تخصصي ذيربط وزارت كشور.
 • پيگيري و نظارت بر اجراي نقشه راه اصلاح نظام اداري اعم از برنامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه ها و مصوبات شوراي عالي اداري در استانداري، فرمانداري ها و بخشداري هاي تابعه.
 • نظارت عاليه بر تحقق برنامه اصلاح نظام اداري در استان.
 • انجام برنامه ريزي هاي لازم جهت مستند سازي و اصلاح بهبود فرايندهاي انجام كار در استانداري و واحدهاي تابعه.
 • نيازسنجي و برنامه ريزي لازم در جهت توانمند سازي، بهبود عملكرد و افزايش بهره وري كاركنان استانداري و واحدهاي تابعه و برگزاري دوره هاي آموزشي با هدف دستيابي به تعالي سازماني.
 • مطالعه و بررسي مستمر سازمان و وظايف دستگاه، مستندسازي فرايندهاي انجام كار به منظور تقسيم وظايف واحدها و تدوين راهكارهاي پيشنهادي براي اصلاح و بهبود روش هاي انجام كار در سطح استانداري.
 • تهيه و تنظيم دستورالعمل هاي روش انجام كار در بخش هاي مختلف عمومي و تخصصي استانداري و واحدهاي تابعه به منظور بهبود روش ها و تسريع در انجام امور با همكاري واحدهاي ذيربط.
 • نياز سنجي آموزشي و تدوين برنامه هاي آموزشي مربوط به استانداري و احدهاي سازماني تابعه براساس سياست ها، خط مشي ها و برنامه هاي مصوب مراجع ذيربط.
 • تهيه، تنظيم و اجراي برنامه هاي آموزشي سالانه و آموزش هاي كوتاه مدت براي مديران و كاركنان استانداري و واحدهاي سازماني تابعه.
 • نظارت بر حسن اجرا و ارزشيابي عملكرد دوره هاي آموزشي استانداري و واحدهاي تابعه.
 • انجام امور مربوط به صدور گواهينامه دوره هاي آموزشي كوتاه مدت مصوب مراجع ذيصلاح مربوط به استانداري و واحدهاي تابعه و وابسته در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.
 • تنظيم شناسنامه آموزشي كاركنان استانداري و واحدهاي تابعه و وابسته.
 • پيشنهاد انجام كليه امور پژوهشي مطالعاتي استانداري  و واحدهاي تابعه اعم از تعيين اولويت هاي نيازهاي پژوهشي و ارائه آن به دبيرخانه كارگروه پژوهش  و فناوري استان.
 • استقرار نظام مديريت دانش در استانداري و احدهاي تابعه.
 • برنامه ريزي در جهت پياده سازي نظام پيشنهادات استانداري و واحدهاي تابعه.
کانال ارتباطی

شماره تماس :31-33610530 076
نمــابر : 33610463 076
شماره پیامک : 50002761

 پست الکترونیک Info@hormozgan.ir

آخرین بروز رسانی: 1399/04/14

استان هرمزگان

استان هرمزگان، جنوبی ترین استان ایران، در ساحل خلیج فارس و دریای عمان با جمعيت 1 ميليون 578 هزار و 183 نفر و مساحتی حدود 68 هزار و 476 کیلومتر مربع قرار دارد. این استان از شمال و شمال شرقی با استان کرمان، از شمال غربی و غرب با استان های فارس و بوشهر و از شرق با استان سیستان و بلوچستان همسایه بوده و جنوب آن را آبهای گرم خلیج فارس و دریای عمان به صورت نواری به طول تقریبی 900 کیلومتر در بر گرفته است. مرکز استان هرمزگان، بندر عباس است و 13 شهرستان، 38 شهر، 38 بخش و 1277 روستا دارد.