آخرین اخبار
برسی موانع استان
ارسال و بررسی موانع تولیدکنندگان استان
نام شرکت/شخص : *
نوع فعالیت(خدماتی، کشاورزی، شیلاتی و...) *
نوع محصول:
ظرفیت تولیدی:
تولید ماهیانه:
شماره ثبت:
تاریخ ثبت:
آدرس دقیق:
تلفن همراه:
مشخصات حقوقی/حقیقی:
وضعیت واحد تولیدی فعال/راکد:
مبلغ کل سرمایه گذاری انجام شده: *نوع ارز مشخص شود
وضعیت پرونده تسهیلات:
تعداد اشتغال:
مشکل ایجاد شده:
پیشنهاد مشخص:

شماره تماس : 33613221 076
نمــابر : 33610463 076
شماره پیامک : 50002761
آدرس استانداری : رسالت جنوبی - جنب پارک دولت

استان هرمزگان، جنوبی ترین استان ایران، در ساحل خلیج فارس و دریای عمان با جمعيت 1 ميليون 578 هزار و 183 نفر و مساحتی حدود 68 هزار و 476 کیلومتر مربع قرار دارد. این استان از شمال و شمال شرقی با استان کرمان، از شمال غربی و غرب با استان های فارس و بوشهر و از شرق با استان سیستان و بلوچستان همسایه بوده و جنوب آن را آبهای گرم خلیج فارس و دریای عمان به صورت نواری به طول تقریبی 900 کیلومتر در بر گرفته است. مرکز استان هرمزگان، بندر عباس است و 13 شهرستان، 38 شهر، 38 بخش و 1277 روستا دارد.