چهارشنبه ٢٦ تير ١٣٩٨
پیوندهای مهم

اوقات شرعی
Owghat
عضویت در خبرنامه
Newsletter Membership
نام :   
ایمیل :   
اداره ثبت احوال

ثبت احوال

 

نام خدمت : ثبت فوت ایرانیال خارج از کشور

شرح خدمت : در این قسمت شما می توانید نحوه مراجعه و مدارک لازم جهت ثبت فوت ایرانیان خارج از کشور را مشاهده نمایید.

ادرس : https://www.sabteahval.ir/default.aspx?tabid=84

_________________________________________________________

نام خدمت : ثبت مشخصات منسوبین در شناسنامه

شرح خدمت : در این قسمت شما می توانید نحوه مراجعه و مدارک لازم جهت ثبت مشخصات منسوبین در شناسنامه را مشاهده نمایید.

ادرس : https://www.sabteahval.ir/default.aspx?tabid=85

_________________________________________________________

نام خدمت : ثبت ازدواج به موقع اقرار نامه(ازدواج هایی که در دفاتر رسمی ثبت نشده اند)

شرح خدمت : در این قسمت شما می توانید نحوه مراجعه و مدارک لازم جهت ثبت ازدواج را مشاهده نمایید.

ادرس : https://www.sabteahval.ir/hormozgan/tab-1554.aspx

_________________________________________________________

نام خدمت : صدور گواهی تجرد

شرح خدمت : در این قسمت شما می توانید نحوه مراجعه و مدارک لازم جهت صدور گواهی تجرد را مشاهده نمایید.

ادرس : https://www.sabteahval.ir/default.aspx?tabid=429

_________________________________________________________

نام خدمت : تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان دولت

شرح خدمت : در این قسمت شما می توانید تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان را مشاهده نمایید.

ادرس : https://www.sabteahval.ir/ardabil_ardabil/tab-10450.aspx

_________________________________________________________

نام خدمت : فرم تقاضای  ارائه خدمات

شرح خدمت : در این قسمت شما می توانید تقاضای خود را جهت ارائه خدمات  تکمیل کنید.

ادرس : https://www.sabteahval.ir/pishkhan/tab-7191.aspx

 _________________________________________________________

نام خدمت : خدمات 120 گانه ثبت احوال

شرح خدمت : در این قسمت شما می توانید خدمات 120 گانه ثبت احوال را مشاهده نمایید.

ادرس : https://www.sabteahval.ir/hormozgan/tab-12244.aspx

_________________________________________________________

نام خدمت : شناسنامه و کارت ملی پیدا شده

شرح خدمت : در این قسمت شما می توانید با داشتن کد ملی خود را پیگیری کنید.

ادرس : https://www.sabteahval.ir/default.aspx?tabid=418

_________________________________________________________

نام خدمت : درخواست صدور گواهی تجرد

شرح خدمت : در این قسمت شما می توانید درخواست صدور گواهی تجرد نمایید.

ادرس : https://www.sabteahval.ir/default.aspx?tabid=429

_________________________________________________________

نام خدمت : پیگیری درخواست گواهی تجرد

شرح خدمت : در این قسمت شما می توانید درخواست گواهی تجرد خود را پیگیری نمایید.

ادرس : https://www.sabteahval.ir/default.aspx?tabid=435

_________________________________________________________

نام خدمت : پیگیری وضعیت صدور کارت شناسایی  ملی

شرح خدمت : در این قسمت شما می توانید وضعیت صدور کارت شناسایی ملی خود را پیگیری نمایید.

ادرس : https://www.sabteahval.ir/default.aspx?tabid=576

_________________________________________________________

نام خدمت : رهگیری درخواستهای هموطنان خارج از کشور ( شناسنامه – حل اختلاف – کارت شناسایی ملی- مکاتبات سنجی)

شرح خدمت : در این قسمت هموطنان خارج از کشور می توانند درخواستهای خود را رهگیری کنند.

ادرس : https://www.sabteahval.ir/Default.aspx?tabid=421&init

 _________________________________________________________

نام خدمت : مزایده و مناقصه

شرح خدمت : در این قسمت شما می توانید در مزایده و مناقصه های ثبت احوال هرمزگان شرکت نمایید.

ادرس : https://www.sabteahval.ir/tab-47.aspx

_________________________________________________________

نام خدمت : ثبت ولادت و صدور شناسنامه نوزاد

شرح خدمت : در این قسمت شما نحوه مراجعه و مدارک لازم جهت صدور شناسنامه نوزاد را مشاهده نمایید.

ادرس : https://www.sabteahval.ir/default.aspx?tabid=57

 _________________________________________________________

نام خدمت : ثبت وفات و صدور گواهی فوت

شرح خدمت : در این قسمت شما می توانید نحوه مراجعه و مدارک لازم جهت ثبت وفات و صدور گواهی فوت را مشاهده نمایید.

ادرس : https://www.sabteahval.ir/default.aspx?tabid=56

_________________________________________________________

نام خدمت : تعویض شناسنامه

شرح خدمت : در این قسمت شما می توانید نحوه مراجعه و مدارک لازم جهت تعویض شناسنامه  را مشاهده نمایید.

ادرس : https://www.sabteahval.ir/default.aspx?tabid=58

_________________________________________________________

نام خدمت : صدور شناسنامه ناشی از فقدان

شرح خدمت : در این قسمت شما می توانید نحوه مراجعه و مدارک لازم جهت درخواست صدور شناسنامه المثنی را مشاهده نمایید.

ادرس : https://www.sabteahval.ir/ardabil_khalkhal/tab-4648.aspx

_________________________________________________________

 

نام خدمت : تغییر نام و نام خانوادگی

شرح خدمت : در این قسمت شما می توانید نحوه مراجعه و مدارک لازم جهت درخواست تغییر نام و نام خانوادگی  را مشاهده نمایید.

ادرس : https://www.sabteahval.ir/default.aspx?tabid=81

_________________________________________________________

نام خدمت : اصلاح تاریخ تولد

شرح خدمت : در این قسمت شما می توانید نحوه مراجعه و مدارک لازم جهت اصلاح تاریخ تولد  را مشاهده نمایید.

ادرس : https://www.sabteahval.ir/default.aspx?tabid=82

_________________________________________________________

نام خدمت : ثبت ولادت ایرانیان خارج از کشور

شرح خدمت : در این قسمت شما می توانید نحوه مراجعه و مدارک لازم جهت ثبت ولادت  ایرانیان خارج از کشور را مشاهده نمایید.

ادرس : https://www.sabteahval.ir/default.aspx?tabid=83

شماره تماس : 33613221 076
نمــابر : 33610463 076
شماره پیامک : 50002761
آدرس استانداری : رسالت جنوبی - جنب پارک دولت

ارتباط با ما
نقشه سایت
اخبار RSS دریافت
پایگاه اطلاع‌رسانی استان هرمزگان
درباره ما