يکشنبه ٢٦ خرداد ١٣٩٨
مدیر کل

معرفی
نام نام خانوادگي : نازنين شيباني تزرجي

تاريخ تولد : 1/3/66

ميزان تحصيلات : فوق لیسانس

رشته تحصيلي : مديريت دولتي

محل تولد : حاجي آباد

سوابق اجرايي  :

1.معاونت بنياد شهيد و امور ايثارگران شهرستان حاجي آباد

2.سرپرست بنياد شهيد و امور ايثارگران شهرستان حاجي آباد

3.عضوكانون پدراني آسماني بنياد شهيد امور ايثارگران شهرستان حاجي آباد

4.عضوكانون پدراني آسماني بنياد شهيد و امور ايثارگران استان هرمزگان

5.رئيس اداره اشتغال و كارآفريني اداره بنياد شهيد و امور ايثارگران استان هرمزگان

6.دبيركارگروه اشتغال شاهد و ايثارگراناداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان هرمزگان

سوابق آموزشي  :

1.مقاله تاثير بين ريسك درماندگي مالي و پاداش مديريت جهت جلوگيري از ورشكستگي شركت هاي بورس اوراق بهادار

2.مقاله تاثير فرصت رشد و ريسك درماندگي مالي بر پاداش مديريت در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

3.مقاله شناسايي عوامل تاثيرگذارفرصت رشد برپاداش شركت هاي بورس اوراق بهادار

4.مقاله بررسي ارتباط بين ميزان فرصت رشد و ريسك درماندگي مالي بر پاداش مديران بورس اوراق بهادار

5.مدرس دانشگاه

6.مدرس دوره هاي آموزشي كسب و كار

7.عضوكارگروه ستاد شاهد دانشگاه علمي كاربردي استان هرمزگان
شرح وظایف دفتر

دفتر امور بانوان و خانواده

1.      هدايت ، راهبري و هماهنگ سازي امور بانوان و خانواده در سطح استان به منظور ايجاد زمينه رشد و تامين همه جانبه حقوق مادي و معنوي زنان و تحكيم خانواده.

2.      سازماندهي و ساماندهي امور زنان و خانواده در راستاي سياست هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران در سطح استان.

3.      مطالعه و تحقيق در خصوص مسايل و مشكلات مرتبط به امور خانواده و بانوان در ابعاد زندگي فردي، خانوادگي و اجتماعي و جهت دهي آنان به سوي سياست هاي كلان جمهوري اسلامي ايران با رويكرد بومي و ارائه پيشنهاد هاي لازم از طريق استفاده از پژوهش ها و نظرات نخبگان.

4.      مطالعه و شناخت امكانات و تسهيلات مختلف فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي استان و برنامه ريزي در جهت بهره برداري بهينه از امكانات مذكور براي تقويت جايگاه بانوان و خانواده در استان.

5.      تعيين راهبردها و شاخص هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي زنان و خانواده در سطح استان به منظور فراهم آوردن زمينه هاي لازم براي بهبود و ارتقاي سطح كيفيت مناسبات خانواده.

6.      بررسي و شناسايي موانع و مشكلات اجراي قوانين و مقررات مربوط به زنان و خانواده به منظور يافتن راه حل هاي مناسب براي رفع تنگناهاي اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي زنان و تحكيم خانواده.

7.      مطالعه، بررسي و برنامه ريزي نحوه آموزش و ايجاد زمينه مساعد جهت افزايش سطح آگاهي و دانش عمومي خانواده ها و بانوان در استان با توجه به خصوصيات فرهنگي و اجتماعي اقتصادي حاكم بر مناطق.

8.      حمايت و سازماندهي كانون هاي فرهنگي و اجتماعي بانوان و پشتيباني از سازمان هاي مردم نهاد حوزه زنان و خانواده به عنوان ساز و كار توسعه و ارتقاي مشاركت زنان در عرصه هاي مختلف.

9.      مديريت تعامل با واحدهاي استاني دستگاههاي اجرايي، سازمان ها و نهادهاي ذيربط در امور بانوان به منظور تبادل نظر، آگاهي از طرح ها و برنامه هاي ساير دستگاهها و هماهنگي جهت پيشبرد امور زنان و خانواده از طريق كارگروه تخصصي زنان و خانواده.

10.  تلاش در جهت تامين اعتبارات مورد نياز براي اجراي طرح ها و برنامه هاي مربوط به امور خانواده و زنان در استان با همكاري واحدهاي استاني دستگاههاي ذيربط با تاكيد بر اهميت پيگيري مصوبات كارگروه تخصصي زنان و خانواده در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان.

11.  فراهم آوردن موجبات اجراي وظايف وزارت كشور در ارتباط با مسائل خانواده و بانوان سراسر كشور از طريق استاندار و فرمانداران و ساير واحدهاي استاني دستگاههاي ذيربط.

12.  شناسايي مسائل و مشكلات اجراي برنامه هاي اجتماعي و رفاهي خانواده ها و بانوان استان و پيگيري از طريق مسئولين ذيربط تا رفع مشكلات.

13.  نظارت و پيگيري فعاليت كانون هاي فرهنگي اجتماعي خانواده و بانوان به منظور توسعه مشاركت زنان در عرضه هاي مختلف در سطح استان.

کانال ارتباطی

شماره تماس : 33613221 076
نمــابر : 33610463 076
شماره پیامک : 50002761
آدرس استانداری : رسالت جنوبی - جنب پارک دولت

استان هرمزگان

استان هرمزگان، جنوبی ترین استان ایران، در ساحل خلیج فارس و دریای عمان با جمعيت 1 ميليون 578 هزار و 183 نفر و مساحتی حدود 68 هزار و 476 کیلومتر مربع قرار دارد. این استان از شمال و شمال شرقی با استان کرمان، از شمال غربی و غرب با استان های فارس و بوشهر و از شرق با استان سیستان و بلوچستان همسایه بوده و جنوب آن را آبهای گرم خلیج فارس و دریای عمان به صورت نواری به طول تقریبی 900 کیلومتر در بر گرفته است. مرکز استان هرمزگان، بندر عباس است و 13 شهرستان، 38 شهر، 38 بخش و 1277 روستا دارد.